ค้นหา                 รายละเอียดที่พบ: 383     หน้า 1 ของ 7      รายการต่อหน้า:

 วันที่

 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี

 ยางแผ่นดิบความ 3-5% 

 ยางแผ่นดิบความชื้น 5-7%

 ยางแผ่นดิบความชื้น 7-10%

 ยางแผ่นดิบความชื้น 10-15%

 
ผู้ประมูล ราคาประมูล ปริมาณ (กก.) ผู้ประมูล ราคาประมูล ปริมาณ (กก.) ผู้ประมูล ราคาประมูล ปริมาณ (กก.) ผู้ประมูล ราคาประมูล ปริมาณ (กก.) ผู้ประมูล ราคาประมูล ปริมาณ (กก.)
19/8/2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26/8/2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/9/2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16/9/2010

ทวีคุณยางพารา

99.65

3,384

ทวีคุณยางพารา

99.55

9,638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9/9/2010

สหมิตรยางพารา

100

299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23/9/2010

-

-

-

ทวีคุณยางพารา

100.40

801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30/9/2010

ยางรุ่งเรืองบึงกาฬ

99.30

7,525

ทวีคุณยางพารา

98.00

8,054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14/10/2010

ต๋อมการเกษตร

104.79

16,088

ต๋อมการเกษตร

104.00

2,010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7/10/2010

สหมิตรยางพารา

99.21

671

สหมิตรยางพารา

99.00

92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27/10/2011

ต๋อมการเกษตร

104.89

10,935

สหมิตรยางพารา

101.01

5,042

ทวีคูณยางพารา

99.50

1,188

สหมิตรยางพารา

96.00

716

-

-

-

21/10/2010

ต๋อมการเกษตร

107.07

4,256

ต๋อมการเกษตร

106.50

2,330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28/10/2010

ยางวีระชัย

106.69

15,784

ทวีคุณยางพารา

106.20

3,967

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/11/2010

สหมิตรยางพารา

108.85

17,964

สหมิตรยางพารา

108.15

2,734

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/11/2010

ร้านยางวีระชัย

117.59

19,000

ร้านยางวีระชัย

117.00

2,338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18/11/2010

คุณอัมฤทธิ์

116.36

33,110

สหมิตรยางพารา

115.00

2,753

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25/11/2010

กิจเจริญการยาง

116.51

14,930

ต๋อมการเกษตร

115.29

12,611

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/12/2010

ยางวีระชัย

118.55

18,052

ยางวีระชัย

117.95

8,231

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16/12/2010

รุงเรืองยางพารา

128.30

12,601

สหมิตรยางพารา

126.71

28,911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9/12/2010

กบการยาง

125.55

1,0230

กบการยาง

124.09

8,759

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23/12/2010

กบการยาง

135.82

7,584

ต๋อมการเกษตร

135.61

21,931

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30/12/2010

สหมิตรยางพารา

135.55

5,385

ทวีคุณยางพารา

135.20

4,814

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6/1/2011

ยางวีระชัย

144.49

14,554

ยางวีระชัย

143.99

10,988

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13/1/2011

รุ่งเรืองยางพารา

152.00

6,824

รุ่งเรืองบึงกาฬ

151.50

18,244

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20/1/2011

กบการยาง

158.69

24,398

กบการยาง

158.45

16,090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27/1/2011

กบการยาง

158.69

12,735

รุ่งเรืองบึงกาฬ

158.10

8,323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/2/2011

กบการยาง

178.29

32,817

กบการยาง

177.80

24,716

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17/2/2011

ยางวีระชัย

180.11

8,870

กฤษเจริญ

179.29

6,523

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/2/2011

สหมิตรยางพารา

162.26

1,250

สหมิตรยางพารา

161.66

2,925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24/2/2011

ทวีคุณยางพารา

176.50

10,527

ทวีคุณยางพารา

176.30

5,858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3/2011

กฤษเจริญการยาง

165.05

8,172

กฤษเจริญการยาง

164.65

7,601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9/6/2011

ต๋อมการเกษตร

145.21

15,178

ต๋อมการเกษตร

145.07

8,615

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14/6/2011

สหมิตรยางพารา

141.11

1,056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16/6/2011

ทวีคุณยางพารา

139.20

506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21/6/2011

สหมิตรยางพารา

136.25

710

สหมิตรยางพารา

135.25

730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23/6/2011

ต๋อมการเกษตร

126.30

2,641

สหมิตรยางพารา

125.25

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28/6/2011

สหมิตรยางพารา

121.50

2,099

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30/6/2011

สหมิตรยางพารา

122.77

704

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/7/2011

ทวีคุณยางพารา

125.50

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7/7/2011

สหมิตรยางพารา

130.50

2,861

ทวีคุณยางพารา

128.00

2,024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12/7/2011

สหมิตรยางพารา

124.29

4,026

ทวีคุณยางพารา

121.50

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14/7/2011

ทวีคุณยางพารา

126.20

10,591

ทวีคุณยางพารา

125.50

946

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21/7/2011

สหมิตรยางพารา

128.18

904

สหมิตรยางพารา

127.58

883

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26/7/2011

สหมิตรยางพารา

127.17

4,054

สหมิตรยางพารา

126.50

309

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28/7/2011

สหมิตรยางพารา

129.69

9,404

สหมิตรยางพารา

129.09

4,574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/8/2011

ต๋อมการเกษตร

129.39

10,449

ต๋อมการเกษตร

129.00

496

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9/8/2011

ต๋อมการเกษตร

122.00

3,455

-

120.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/8/2011

ต๋อมการเกษตร

121.00

16,820

ต๋อมการเกษตร

120.11

1,373

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16/8/2011

ทวีคุณยางพารา

123.30

4,365

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18/8/2011

สหมิตรยางพารา

123.35

4,327

สหมิตรยางพารา

123.03

1,266

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23/8/2011

ทวีคุณยางพารา

122.30

168

ทวีคุณยางพารา

122.10

972

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25/8/2011

สหมิตรยางพารา

124.55

8,266

สหมิตรยางพารา

124.05

2,416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30/8/2011

สหมิตรยางพารา

125.15

4,327

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/9/2011

สหมิตรยางพารา

125.55

2,682

ทวีคุณยางพารา

125.20

497

-

-

-

ทวีคุณยางพารา

123.00

1,450

-

-

-

8/9/2011

ต๋อมการเกษตร

125.61

5,858

ต๋อมการเกษตร

125.21

2,160

-

-

-

ทวีคุณยางพารา

113.00

218

-

-

-

13/9/2011

รุงเรืองบึงกาฬ

125.10

2,548

สหมิตรยางพารา

124.80

43

-

-

-

รุ่งเรืองบึงกาฬ

115.00

17

-

-

-

15/9/2011

ทวีคุณยางพารา

126.00

6,916

ทวีคุณยางพารา

126.00

2,914

ต๋อมการเกษตร

123.00

514

สหมิตรยางพารา

110.00

181

-

-

-

22/9/2011

ทวีคุณยางพารา

124.60

6,224

ทวีคุณยางพารา

124.20

766

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27/9/2011

สหมิตรยางพารา

113.00

130

สหมิตรยางพารา

112.00

583

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29/9/2011

ต๋อมการเกษตร

113.50

1,140

ต๋อมการเกษตร

113.11

2,404

-

-

-

สหมิตรยางพารา

102.00

137

-

-

-

6/10/2011

ต๋อมการเกษตร

107.60

4,634

สหมิตรยางพารา

107.05

1,308

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[ 1 2 3 4 5 6 7 ]