thaieng2
Share
Pic_368784

 

กนย.มีมติเพิ่มการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจากไร่ละ 1,250 บาทเป็นไร่ละ 2,520 บาท หรือ คิดเป็นเงินช่วยเหลือกิโลกรัมละ 12 บาท ซึ่งเมื่อบวกกับราคายางปัจจุบันที่ 78 บาทจะทำให้ราคายางอยู่ที่กิโลกรัมละ 90 บาท...

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ (9 ก.ย.2556) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่ไม่เกิน 25 ไร่ ในอัตราไร่ละ 2,250 บาท หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากมติเดิมที่กำหนดเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตที่ 1,260 บาทต่อไร่ คิดเป็นเงินสมทบในการผลักดันราคายางพาราให้มีราคาสูงขึ้นอีก 12 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมที่ให้เงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,260 บาท คิดเป็นเงินสมทบ 6 บาทต่อกิโลกรัม หากคิดจากราคายางในปัจจุบันที่กิโลกรัมละ 78 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลเกษตรกรชาวสวนยางจะมีรายได้ 90 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2556-31 มี.ค.2557 รวมระยะเวลา 7 เดือน คาดว่าต้องใช้งบประมาณช่วยเหลือกว่า 21,288 ล้านบาท โดยจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม ครม. ในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ย.2556)

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ย.2556) รัฐบาลจะเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทางภาคใต้ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงผลการประชุมแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และนำมติที่ประชุม กนย.ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รับทราบต่อไป  

สำหรับตัวแทนฝ่ายรัฐที่จะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ นำโดย พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากการกระทรวงมหาดไทย และนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อย่างไรก็ตาม นายกิตติรัตน์ ยอมรับว่า ตัวแทนชาวสวนยางที่มาร่วมประชุมบางส่วน แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทะเบียนเกษตรกรที่ใช้เวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือช้า โดยเปิดลงทะเบียนเกษตรกรวันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ และใช้เวลาตรวจสอบพื้นที่อีก 30 วัน และใช้เวลาออกใบรับรองอีก 15 วัน จึงอยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว

ด้านนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางโดยการผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายยางถึง 90 บาทต่อกิโลกรัม แต่จะไม่ใช้แนวทางการเข้าไปแทรกแซงราคา เพราะจะทำให้กลไกบิดเบือน  เพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้ที่อยู่ในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอต่อไปในระยะยาว

 

ที่มา : ข่าวไทยรัฐออนไลน์  (10 ก.ย. 56)