ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
45.55   1.22
52.20  1.86
สุราษฎร์ธานี
45.55  1.22
50.00  0.34
นครศรีธรรมราช
45.75  1.02
50.00  0.34
ยะลา
47.00  0.23
61.50
บุรีรัมย์ - -
หนองคาย - -