ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
44.70   0.19
46.91  0.07
สุราษฎร์ธานี
44.55  0.04
46.80  0.04
นครศรีธรรมราช
44.44  0.07
46.91  0.07
ยะลา
-  0.00
-
บุรีรัมย์ 45.12 -
หนองคาย - -