ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
44.26   0.30
45.59  0.84
สุราษฎร์ธานี
44.22  0.34
46.30  0.13
นครศรีธรรมราช
44.12  0.44
45.59  0.84
ยะลา
-  0.00
-
บุรีรัมย์ - -
หนองคาย - -