ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
40.90   0.18
42.39  0.05
สุราษฎร์ธานี
40.37  0.71
42.27  0.07
นครศรีธรรมราช
40.37  0.71
42.39  0.05
ยะลา
-  0.00
-
บุรีรัมย์ - -
หนองคาย - -