ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
42.49   0.88
45.49  0.51
สุราษฎร์ธานี
42.91  0.46
45.49  0.51
นครศรีธรรมราช
42.91  0.46
45.49  0.51
ยะลา
42.29  1.08
-
บุรีรัมย์ - -
หนองคาย - -