หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
1 ก.ค. 2559 กลุ่มสังกะลี ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
23.80
55
1 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
24
6
1 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.คีรีวงกต ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
23.40
23
1 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านศรีทายาท ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
21
10
1 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสายตรี ๒ ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
20.30
3
1 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านละเวี้ย ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
24
1 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านขุมเงินสะแนน ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
23
1.85
1 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านโคกมะนัส ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
22
0.844
1 ก.ค. 2559 กลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วยบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
23.60
13
1 ก.ค. 2559 กลุ่มยางพาราก้อนถ้วยบ้านไทรงาม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
24
8.6
1 ก.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรยางพาราบ้านดอนหอ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
25
6
1 ก.ค. 2559 กลุ่มยางหนองแซงสร้อยร่วมใจ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
23.70
6.2
1 ก.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอ.ศรีชมพู ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
24
1.3
1 ก.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางดงมะไฟ จำกัด ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
23.70
12.5
1 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
23.80
12
1 ก.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24.30
32
1 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
23.30
20
30 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
26.79
14
30 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
26.30
12
30 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาอุดม ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
25.50
3
30 มิ.ย. 2559 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
26.15
8
30 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัง จำกัด ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
23.00
30 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางห้วยหินป่าดู่ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
22.50
4
30 มิ.ย. 2559 กลุ่มสมหวัง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
24.50
47
30 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
25.80
5
30 มิ.ย. 2559 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
23.70
10
30 มิ.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
24.72
66
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
24.53
7.5
29 มิ.ย. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.65
50
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.50
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.นาซาวพัฒนายาง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
24.35
78.6
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
24.60
18
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
24.30
25.5
29 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
22.20
1.8
29 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
24.50
25
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
24.65
100
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
24.85
10
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางภูทับฟ้าพัฒนา ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
24.90
40
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
23.70
11
29 มิ.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
24.65
100

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง