หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
27 ส.ค. 2557 กลุ่มหนองหญ้าไซรวมยาง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
24.20
15
27 ส.ค. 2557 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.40
40
27 ส.ค. 2557 กลุ่มหนองยอง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.70
50
27 ส.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
25.70
22
27 ส.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
26.25
25
27 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
24.20
10
27 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
24.30
50
27 ส.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
26.00
15
27 ส.ค. 2557 กลุ่มรัฐวิสหกิจหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25.25
60
27 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
24.30
40
27 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
25.50
7
27 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
25.80
17
27 ส.ค. 2557 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
26.50
25
27 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่ายม-ทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
25.00
15
27 ส.ค. 2557 กลุ่มอุดมพิสัยพัฒนา ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.70
32.1
27 ส.ค. 2557 ตลาดนัดยางสดดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
24.10
14
27 ส.ค. 2557 ลานประมูลยางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนา ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
23.75
16
27 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาขาม2 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
26.20
45
27 ส.ค. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
25.35
80
27 ส.ค. 2557 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
26.15
80
26 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
24.85
45
26 ส.ค. 2557 กลุ่มนาคูณนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
26.50
35
26 ส.ค. 2557 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
26.80
80
26 ส.ค. 2557 สหกรณ์สวนยางตำบลหนองซน ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
26.10
60
26 ส.ค. 2557 จุดรวมยางบ้านโคกบุญสนอง ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
24.50
15.5
26 ส.ค. 2557 ตลาดรวมยางสหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
27.28
50
26 ส.ค. 2557 กลุ่มต้นตาลศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
25.80
15
26 ส.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.30
49
25 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโปร่ง-ตาดทอง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
25.80
5
25 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
25.35
37
25 ส.ค. 2557 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
24.00
-
22 ส.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26.50
45
22 ส.ค. 2557 กลุ่มห้วยผักขะยางทองพัฒนา จำกัด ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
27.00
51.1
21 ส.ค. 2557 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
24.85
8
21 ส.ค. 2557 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
27.20
130
21 ส.ค. 2557 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
26.40
38
21 ส.ค. 2557 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.50
45
21 ส.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
25.70
10
21 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองไผ่ (หนองหาน) ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
26.40
15.6
21 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
25.20
19.4
21 ส.ค. 2557 กลุ่มยางพาราพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.50
14
21 ส.ค. 2557 กลุ่มผู้ขายยางอำเภอห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
26.30
15
21 ส.ค. 2557 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
24.70
22
21 ส.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (สมประสงค์) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
27.05
60
21 ส.ค. 2557 ลานประมูลยางก้อน สหกรณ์น้ำพ่น ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
24.10
12
21 ส.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
26.50
50
21 ส.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
25.40
39
21 ส.ค. 2557 กลุ่มสกย.บ้านโคกกลาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
25.80
15.9
20 ส.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์พัฒนาสวนยาง สกย.ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
26.50
38
20 ส.ค. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
27.00
24

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง