หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
17 ต.ค. 2560 สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จำกัด ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
20.31
-
17 ต.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านน้อยอุบล ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
20.20
-
17 ต.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
20.00
50
17 ต.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านตาลเดี่ยว ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
21.30
28
17 ต.ค. 2560 กลุ่มหนองบัวพัฒนา ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
21.10
10
17 ต.ค. 2560 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
21.20
50
17 ต.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
21.30
95
16 ต.ค. 2560 สหกรณ์กยท.บึงสวรรค์ก้าวหน้าจำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
21.20
-
16 ต.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
21.90
65
16 ต.ค. 2560 ตลาดยาง กยท.เมืองเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
22.60
22
16 ต.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.52
80
16 ต.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.ตำบลผาสุก ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
21.55
17
12 ต.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.10
26
12 ต.ค. 2560 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
21.35
48
12 ต.ค. 2560 กลุ่มกยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
22.80
90
11 ต.ค. 2560 สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอกจำกัด ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
23.23
-
11 ต.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
22.10
-
11 ต.ค. 2560 กลุ่มบ้านหนองนาแซง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
22.40
21
11 ต.ค. 2560 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
21.20
18
11 ต.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
22.33
90
11 ต.ค. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.20
80
11 ต.ค. 2560 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.50
78
11 ต.ค. 2560 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
23.20
120
11 ต.ค. 2560 กลุ่มยางสะพานทองบ้านหยวก ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
22.70
38
11 ต.ค. 2560 กลุ่มอยู่ดีมีสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
22.90
80
11 ต.ค. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
22.60
75
11 ต.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
22.90
100
11 ต.ค. 2560 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.40
70
11 ต.ค. 2560 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.22
90
11 ต.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
20.20
10
11 ต.ค. 2560 ตลาดยาง กยท.เมืองเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
23.10
30
10 ต.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.พัฒนายางดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
22.60
-
10 ต.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางดงมะไฟ จำกัด ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
22.60
85
10 ต.ค. 2560 กลุ่มลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
22.90
40
10 ต.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
21.30
40
10 ต.ค. 2560 กลุ่มลานยางบ้านกาญจนา ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
23.75
19
10 ต.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านหินลับ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
21.00
3
10 ต.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.80
45
9 ต.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจยางพารานาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
23.15
19
4 ต.ค. 2560 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
22.80
63

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง