หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
21 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โนนอุดมการยาง ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
21.40
27
21 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยางสกย.ดงบังใต้-เจริญสว่าง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
21.60
-
21 มิ.ย. 2561 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
21.50
29.524
20 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
21.40
-
20 มิ.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
21.00
15.776
20 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
21.50
63
20 มิ.ย. 2561 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
21.30
45
20 มิ.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำพอุง ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
22.20
15
20 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ถ้ำเจริญ ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
21.30
20
20 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอกจานพัฒนา ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
21.30
-
20 มิ.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางบัวตูม จำกัด ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20.50
18.550
19 มิ.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
20.00
8
19 มิ.ย. 2561 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
22.10
22
19 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
22.50
40
15 มิ.ย. 2561 กลุ่มเทากลางลานยางตู้แหล้ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
21.70
57
14 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
23.23
7
14 มิ.ย. 2561 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
29.46
100
13 มิ.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงมอน จำกัด ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
21.55
-
12 มิ.ย. 2561 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
23.30
45
12 มิ.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยก้านเหลือง จำกัด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.37
25
12 มิ.ย. 2561 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
23.25
40
12 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยางบ้านดงเกษม ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.15
-
12 มิ.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองเดิ่นยางพารา จำกัด ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.05
-
7 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.90
31.700
7 มิ.ย. 2561 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.50
27.336
7 มิ.ย. 2561 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
29.85
100
6 มิ.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางบัวตูม จำกัด ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.70
13
6 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.00
80
6 มิ.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราดอนแดง ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
23.30
56
6 มิ.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราพะทาย จำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
23.60
60
6 มิ.ย. 2561 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.20
31
6 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ถ้ำเจริญ ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.20
32
6 มิ.ย. 2561 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.60
51
6 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
24.29
14.933
5 มิ.ย. 2561 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
23.20
24
5 มิ.ย. 2561 กลุ่มยางทองบ้านใหม่(คำลอด) ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
23.40
-
5 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โป่งไฮอยู่ดีกินดี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.80
20.113
5 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพธิ์คำ ต.- อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
23.45
8
5 มิ.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
23.45
7
5 มิ.ย. 2561 กลุ่มยางบ้านตาลเดี่ยว ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.30
20

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง