หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
19 เม.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
20.00
-
10 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
19.70
34
10 เม.ย. 2561 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
19.70
25
10 เม.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงมอน จำกัด ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
19.50
8
10 เม.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางศิลาอาสน์ จำกัด ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19.70
5
10 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยางสกย.สมสนุกสามัคคี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
18.35
4
10 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โป่งไฮอยู่ดีกินดี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.50
7
9 เม.ย. 2561 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
19.60
16
5 เม.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.76
43
5 เม.ย. 2561 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
20.00
18
5 เม.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราดอนแดง ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
20.00
14.25
5 เม.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
20.20
10.56
4 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยางสกย.ท่าสวาทการยาง ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
19.85
20
4 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยางสกย.ท่าสวาทการยาง1 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
19.80
14.7
4 เม.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
20.15
21.8
4 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
19.80
20
4 เม.ย. 2561 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
19.60
30
4 เม.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
19.80
15
4 เม.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองเดิ่นยางพารา จำกัด ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
20.00
-
4 เม.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
19.80
-
4 เม.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
20.15
20.2
4 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยางสกย.ดงบังใต้-เจริญสว่าง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.80
12
4 เม.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนาโด ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
20.15
21.89
4 เม.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
20.15
16
3 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองแวงในพัฒนายาง ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.75
15.46
3 เม.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางโนนสีทองสามัคคี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19.20
-
3 เม.ย. 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19.50
-
3 เม.ย. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราพะทาย จำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
20.00
21.9
3 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.75
19.42
2 เม.ย. 2561 กลุ่มชาวสวนยางสกย.สมสนุกสามัคคี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.35
11.1
30 มี.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โป่งไฮอยู่ดีกินดี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.40
10.3
29 มี.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางศิลาอาสน์ จำกัด ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19.30
10.7
29 มี.ค. 2561 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
19.10
46
28 มี.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
19.10
35
28 มี.ค. 2561 กลุ่มโคกสีสามัคคียางพารา ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19.80
4
27 มี.ค. 2561 กลุ่มยางบ้านตาลเดี่ยว ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
19.30
10
26 มี.ค. 2561 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
18.80
15
22 มี.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงมอน จำกัด ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
20.50
5
15 มี.ค. 2561 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.10
25
15 มี.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
22.10
43

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง