หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
24 พ.ย. 2558 สหกรณ์ยางพาราไทยเพชรบูรณ์ จำกัด ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
20.00
25
24 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางเทพปิ่นพามีดอนแดง ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
19.10
9.2
24 พ.ย. 2558 กลุ่มสกย.หนองแซงสร้อยพัฒนายาง ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
19.20
17.9
24 พ.ย. 2558 ตลาดนัดยางพาราเหล่าหมู่8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
19.30
38
24 พ.ย. 2558 กลุ่มยางพาราก้อนถ้วยบ้านไทรงาม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
19.60
30
24 พ.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
19.55
65
24 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่พัฒนา ต.ห้วยหินขาว อ.ปากชม จ.เลย
18.40
50
24 พ.ย. 2558 กลุ่มยางหนองแซงสร้อยร่วมใจ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
17.55
12
24 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
17.50
23
24 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
19.50
15
24 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
20.26
45
24 พ.ย. 2558 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
20.10
22
24 พ.ย. 2558 ตลาดรวมยางสหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
19.25
70
24 พ.ย. 2558 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
18.60
100
24 พ.ย. 2558 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
19.50
50
24 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
18.00
24
24 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
18.75
24
24 พ.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
19.50
50
24 พ.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.31
75
24 พ.ย. 2558 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
19.10
47
24 พ.ย. 2558 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19.19
54
24 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
19.00
25
23 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางบึงโขงหลง จำกัด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
20.06
97
23 พ.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
18.00
11
23 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
19.20
35
23 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
19.27
28
23 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
18.05
52
23 พ.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.87
100
20 พ.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราน้ำพอง ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
18.30
17
20 พ.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
17.60
8
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งมั่ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
18.10
11
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำภู ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.70
6
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.70
37.2
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองคล้า ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
19.50
26
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผาสวรรค์ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.70
30
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.นาซาวพัฒนายาง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
20
93.5
20 พ.ย. 2558 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
20.20
80
20 พ.ย. 2558 สหกรณ์ สกย.ท่าคันโท จำกัด ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
19.75
13.8
20 พ.ย. 2558 กลุ่มขายยางพาราบ้านคําจําปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
18
20 พ.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนม่วง (ป่าสัก) ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
18.10
12.9
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
17.50
11
20 พ.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
20
45
20 พ.ย. 2558 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.38
72.6
19 พ.ย. 2558 กลุ่มห้วยโปร่งสามัคคี ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
19
18
19 พ.ย. 2558 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
19.07
43
19 พ.ย. 2558 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
18.80
11.7
19 พ.ย. 2558 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
17.80
21
19 พ.ย. 2558 สหกรณ์สวนยางชุมชนโป่งไฮ จำกัด ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
18.40
39
19 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
20.22
35
19 พ.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
18.50
15

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง