หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
27 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26.10
9
27 พ.ค. 2559 สหกรณ์โพธิ์พัฒนายางพารา จำกัด ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25.10
3
27 พ.ค. 2559 ตลาดลานยางบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.70
13
27 พ.ค. 2559 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26.00
27 พ.ค. 2559 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
26.70
10
26 พ.ค. 2559 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.85
20
26 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
27.40
20
26 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
27.20
26
26 พ.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
27.50
33
26 พ.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
26.55
5
26 พ.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
26.70
15
26 พ.ค. 2559 กลุ่มนาขามพัฒนายาง ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
24.50
2
26 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
27.05
22
26 พ.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
26.80
39
26 พ.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
25.70
3
25 พ.ค. 2559 กลุ่มอุดมพรยางพารา ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.50
14
25 พ.ค. 2559 สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
27.80
11
25 พ.ค. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
27.70
7.1
25 พ.ค. 2559 กลุ่มสังกะลี ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
26.00
50
25 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
27.75
37
25 พ.ค. 2559 กลุ่มห้วยน้ำเย็น ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.50
4
25 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
25.70
1.2
25 พ.ค. 2559 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
27.75
23
25 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเพิ่ม2 ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
25.20
23
25 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านหนองเก่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
27.80
25 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
25
4.7
25 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านดอนแดง ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
27.20
22
25 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
25.75
3.5
25 พ.ค. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
28.70
25 พ.ค. 2559 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
27
2
25 พ.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเทพนิมิตร จำกัด ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
25.50
5
25 พ.ค. 2559 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
27.74
51
25 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านโนนไหล่ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
22.00
3
25 พ.ค. 2559 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
27.70
36
24 พ.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
26.55
15
24 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
27.25
2
24 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนสงเคราะห์บ้านนำคำ1 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
25.00
3
24 พ.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
28.00
20
24 พ.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
26.55
15
24 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
27.30
32

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง