หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
28 ต.ค. 2559 สหกรณ์กลุ่มชาวสวนยางบ้านคำเม็ก ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
25.50
3
28 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.40
16
28 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.50
55
28 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
29
55
27 ต.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชน เกษตรยุคใหม่พัฒนายางพารา ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
29
27
27 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
29.15
27
27 ต.ค. 2559 สหกรณ์ สกย.หนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
29.70
17
27 ต.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางดงมะไฟ จำกัด ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
27.20
75
27 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
26.10
22
27 ต.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชน เกษตรยุคใหม่พัฒนายางพารา ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
29.00
27
27 ต.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
37.76
101
27 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
27.60
68
27 ต.ค. 2559 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
28.00
35
27 ต.ค. 2559 กลุ่มสกย.ศิริพัฒน์ศิริมงคล ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
30.00
47
27 ต.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
27.60
53
27 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
29.00
107
27 ต.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.70
12
26 ต.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรตำบลนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
29.29
72
26 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
29.80
62
26 ต.ค. 2559 กลุ่มอุดมพิสัยพัฒนา ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
30.10
54
26 ต.ค. 2559 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
27.10
33
26 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหยวก (ยางทอง) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
26.70
49
26 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
29.29
43
26 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
27.60
31
26 ต.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
29.00
114
26 ต.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
27.50
40
26 ต.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์ยางพาราชุมชนโคกอุดม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.25
60
26 ต.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
30.07
33
26 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
29.15
20
26 ต.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(โพนสวาง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
26.80
6
25 ต.ค. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
29.20
100
25 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง ก.ย.ท บ้านหินตลาด ศรีสง่า ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
28.90
33
25 ต.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์ยางพาราชุมชนโคกอุดม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.10
60
25 ต.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
29.87
30
25 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
28.60
-
25 ต.ค. 2559 กลุ่มกยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
30.00
89
25 ต.ค. 2559 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
30.50
50
25 ต.ค. 2559 กลุ่มบ้านชาดพัฒนายาง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
30.50
42
25 ต.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
25.00
13
25 ต.ค. 2559 กลุ่มอยู่ดีมีสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.40

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง