หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
13 ธ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
18.67
92
12 ธ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
18.10
20
12 ธ.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
17.60
20
12 ธ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
18.90
100
12 ธ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลนาแสง จำกัด ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
18.45
-
12 ธ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
18.70
-
12 ธ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
18.40
30
12 ธ.ค. 2560 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
19.00
74
8 ธ.ค. 2560 สหกรณ์ห้วยเม็ก (คำใหญ่) ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
18.20
-
8 ธ.ค. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
19.30
100
7 ธ.ค. 2560 กลุ่มลานยางโนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
18.10
38
6 ธ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงมอน จำกัด ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
17.75
53
6 ธ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยปลาโดบ้านดุง จำกัด ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
20.40
-
6 ธ.ค. 2560 กลุ่มลานยางบ้านกาญจนา ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
19.05
38
6 ธ.ค. 2560 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
19.50
160
6 ธ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
19.40
115
6 ธ.ค. 2560 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
19.70
110
6 ธ.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
21.50
70
5 ธ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแจงแมง ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
19.12
-
5 ธ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านชำม่วง ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
18.71
-
5 ธ.ค. 2560 สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
18.75
-
5 ธ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง ตำบลกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
18.60
-
5 ธ.ค. 2560 สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19.60
-
5 ธ.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
20.31
60
3 ธ.ค. 2560 กลุ่มยางโนนทัน ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
19.50
75
1 ธ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
18.41
38
1 ธ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
18.47
72
30 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสวรรค์ (ท่าลี่ กุมภาวปี) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
18.80
45
30 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
17.87
16
30 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
16.50
12
30 พ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกหินแฮ่ จำกัด ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
18.00
16
29 พ.ย. 2560 ตลาดยาง กยท.เมืองเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
19.00
83
29 พ.ย. 2560 กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านวังสวาบ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
18.00
22
29 พ.ย. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
18.40
26
29 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
17.85
46
29 พ.ย. 2560 กลุ่มเฝ้าไร่ยางพารา ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
18.60
77
29 พ.ย. 2560 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
18.70
57
28 พ.ย. 2560 กลุ่มพัฒนาการยางพาราท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
17.90
30
28 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
17.70
30
28 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
18.55
80

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง