หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
8 ธ.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
28.35
13
8 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
30.70
40
7 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
31.99
40
7 ธ.ค. 2559 กลุ่มสวนยางเหล่าม่วงคันบ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
26.00
6.8
7 ธ.ค. 2559 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
31.20
27.5
7 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
32.05
75
6 ธ.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยุกต์ใหม่พัฒนายาวพาราคำบง ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
31.30
31
6 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
32.20
100
6 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางภูไทห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
27.00
7
6 ธ.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
31.50
35
5 ธ.ค. 2559 กลุ่มยางพาราบ้านโคกสะอาด ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
32.30
35
2 ธ.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
28.60
18
2 ธ.ค. 2559 กลุ่มหนองแซงสร้อยพัฒนายาง ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
28.70
29.8
2 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.70
104
2 ธ.ค. 2559 สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จำกัด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
32.10
20
2 ธ.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
29.85
48
1 ธ.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
42.14
148
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
32.55
63
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
31.90
33
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
30.53
9
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มนาบอน ม.5,8 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
31.00
48
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
28.50
25
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มซื้อ-ขายยางพาราหนองแล้ง ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
31.53
40
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มบ้านหนองใหญ่ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
29.00
27
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เวียงแก่น ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
30.50
140
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(โพนสวาง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
29.20
8
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
32.70
60
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
32.40
50
1 ธ.ค. 2559 กลุ่มเทากลางลานยางตู้แหล้ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
31.30
85
30 พ.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
32.33
42
30 พ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยผักขะยางทองพัฒนา จำกัด ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
32.50
85
30 พ.ย. 2559 กลุ่มปลูกยาง บ้านร่องหวาย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
30.50
-
30 พ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
31.29
34
30 พ.ย. 2559 กลุ่มยางพาราบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
32.90
50
30 พ.ย. 2559 กลุ่มสระทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
30.50
35
30 พ.ย. 2559 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.40
130
30 พ.ย. 2559 สหกรณ์การเกษตรดอนตาลสอง จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
32.10
70
30 พ.ย. 2559 กลุ่มยางพาราบ้านใหม่นำ้เงิน ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
31.77
208
30 พ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.เหล่าสวนกล้วย อ.เซกา จ.บึงกาฬ
32.00
30
30 พ.ย. 2559 กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
29.50
30

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง