หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
18.00
29
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
21.30
40
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มบ้านชลประทาน ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
20.20
12
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านนาคำ2 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
18.00
32.8
17 ธ.ค. 2557 ตลาดนัดยางสดดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
17.90
20
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
19.30
15
17 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
20.50
11.3
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
18.60
30
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านชมพูพัฒนา ๕๕ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
17.91
22.1
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.สี่แยกอินโดจีน ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
20.20
25
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มขายยางพาราบ้านชุมภูพร ต.ชมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
20.20
50
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.70
70
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
21.17
154
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
18.20
160
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
18.00
10
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
18.60
15
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
17.00
18
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
17.90
32
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
20.45
80
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
18.60
50
16 ธ.ค. 2557 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
20.40
8
16 ธ.ค. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
20.20
83
16 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (นาโซ่) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
20.10
70
16 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (สมประสงค์) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
20.10
80
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มอุดมพิสัยพัฒนา ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
20.50
58
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.บ้านต้อง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20.20
96
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
18.30
15
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มตลาดยางบ้านนาคูณ ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
18.20
23
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มป่าซาง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
18.00
15
16 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
20.50
28
16 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพลัยยางทอง จำกัด ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
20.90
31
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
20.90
10
16 ธ.ค. 2557 เกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
20.10
66
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านโนนสมบัติ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
18.80
15
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
20.90
46.9
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
19.30
17.4
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
20.40
185
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
19.30
70
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
20.00
150
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
17.20
30
15 ธ.ค. 2557 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
18.50
55
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านอู่คำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
19.65
30
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
19.63
25
14 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
17.00
47
13 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านนาทม ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
17.20
11
13 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
17.50
10
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
17.40
22
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.00
70
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
19.50
55
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
19.80
38

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง