หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
13 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งมั่ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
21.00
7.3
13 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
22.88
36.00
13 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
24.99
13 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองเดิ่นยางพารา จำกัด ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
22.80
80.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.30
28.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.00
17.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มโคกกะแซ2(ป่าปาล์ม) ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.60
32.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราน้ำพอง ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
22.50
13.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
22.20
6.3
13 ต.ค. 2558 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.30
25.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มหนองไผ่ยาวก้าวหน้าสามัคคี ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.20
22.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านโสกโพธิ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
23.10
26.00
13 ต.ค. 2558 ตลาดรวมยางสหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
23.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.40
29.00
13 ต.ค. 2558 ชาวสวน ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
21.70
15.00
13 ต.ค. 2558 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
22.20
36.832
13 ต.ค. 2558 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.20
57.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.คำไผ่พัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.20
28.388
13 ต.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
24.10
70.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.10
52.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
23.10
46.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
23.89
10.60
13 ต.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.30
54.200
13 ต.ค. 2558 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
23.00
38.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.15
22.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.06
30.00
13 ต.ค. 2558 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
23.86
28.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.50
26.600
13 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
21.60
9.00
13 ต.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
21.50
28
12 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
23.40
12.80
12 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
22.50
25.00
12 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
22.00
23.066
12 ต.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.60
31.00
12 ต.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านโคกนิยม ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.40
40
8 ต.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
22.00
40
7 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
21.25
27.00
7 ต.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.50
80.00
7 ต.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.05
21.00
7 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.50
33.700
7 ต.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
23.60
27.5
7 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
22.30
13.9
7 ต.ค. 2558 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
22.05
21
7 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
21.25
16
7 ต.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(โพนสาง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
22.20
6
7 ต.ค. 2558 กลุ่มนาขามพัฒนายาง ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
22.40
6.3
7 ต.ค. 2558 กลุ่มขายยาง สกย.วังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
21.60
25.00
7 ต.ค. 2558 กลุ่มแสนสุขยางพารา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
23.80
26.00
7 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาขาม2 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
23.00
42.590
7 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
24.13
48.402

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง