หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
25 ส.ค. 2559 กลุ่มเครือข่ายยางพาราโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
24.31
9
25 ส.ค. 2559 ลานยางพึ่งพาตัวเอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
24.45
26
25 ส.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจโนนสวรรค์ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
24.15
35
25 ส.ค. 2559 ตลาดลานยางบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24
33
25 ส.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอ.ศรีชมพู ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
24.40
12
25 ส.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
23.75
28
25 ส.ค. 2559 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
24.80
35
25 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
23.70
24 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
24.10
-
23 ส.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
24.10
42
23 ส.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบุ่งค้านากอก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
25.35
20
23 ส.ค. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.67
60
23 ส.ค. 2559 กลุ่มรวมใจพัฒนายางพารา ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
25.50
37
22 ส.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
23.90
31
20 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
23.60
12.3
19 ส.ค. 2559 กลุ่มสังกะลี ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
23.70
24
19 ส.ค. 2559 สหกรณ์นาทับไฮ จำกัด ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.60
18
19 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านโคกมะนัส ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
22.50
19 ส.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
25.10
53.6
19 ส.ค. 2559 กลุ่มบ้านผัง 5 ใหม่ ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.10
9
19 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเซิน ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
25
18
19 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่ายม-ทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
24
12
19 ส.ค. 2559 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
24.80
31
19 ส.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
24.50
20
19 ส.ค. 2559 กลุ่มบ้านแดง ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25.30
18 ส.ค. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.80
15.15
18 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาขาม2 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
25.60
26
18 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.77
33
18 ส.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.00
12
18 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
24.50
39
18 ส.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านหนองโพน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
25.65
22
18 ส.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
25.60
35
18 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
25.40
21
18 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
25.00
8
18 ส.ค. 2559 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.92
50
18 ส.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางดงมะไฟ จำกัด ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
23.80
36.6
17 ส.ค. 2559 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
25.95
12
17 ส.ค. 2559 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
23.30
7
17 ส.ค. 2559 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
24.40
15
17 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
23.60
39

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง