หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท
15 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผัง4 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27.50
-
15 ม.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านนาคำ ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
26.70
30
15 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
31.35
27
15 ม.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจ ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
30.00
32
14 ม.ค. 2557 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
31.00
8
14 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
32.80
81
13 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
29.00
15
13 ม.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางตลาดอำเภอเมือง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
22.00
0.3
13 ม.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางตลาดอำเภอเมือง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
25.00
0.2
13 ม.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
31.30
30
10 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ.นาเจริญ จำกัด ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
28.80
35
10 ม.ค. 2557 กลุ่มบ้านโนนภูทอง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
28.00
7
9 ม.ค. 2557 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
30.00
100
9 ม.ค. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
28.35
120
9 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
29.00
45
9 ม.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
30.00
30
9 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
29.25
15
9 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27.40
17
9 ม.ค. 2557 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
26.30
12.5
9 ม.ค. 2557 กลุ่มนาคูณนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
31.20
30
9 ม.ค. 2557 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
29.20
33
9 ม.ค. 2557 กลุ่มสกย.บ้านดงเหนือ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
30.60
26
9 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีชมพูยางพารา จำกัด ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
28.00
34
9 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
27.30
17
9 ม.ค. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
29.50
63
8 ม.ค. 2557 ตลาดยางพาราบ้านเหล่าหนองยาง ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
27.00
-
8 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย. ห้วยเม็ก หนองกรุงศรี ท่าคันโท จำกัด ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
29.70
40
8 ม.ค. 2557 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
28.35
45
8 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
30.00
80
8 ม.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
29.21
57

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง