หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
10 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
42.80
75
10 ก.พ. 2560 สหกรณ์คำตอยูงรวมใจ จำกัด ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
42.80
50
10 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางสระทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
40.75
28
9 ก.พ. 2560 กลุ่มบ้านหนองใหญ่ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
38.70
25
9 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
40.70
40
9 ก.พ. 2560 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
40.00
27
9 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
41.10
63
9 ก.พ. 2560 กลุ่มนาบอน ม.5,8 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
39.00
25
9 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
42.50
47
9 ก.พ. 2560 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
41.10
50
9 ก.พ. 2560 กลุ่มรวมยางบ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
40.20
13
9 ก.พ. 2560 กลุ่มยางพาราบ้านหนองคอง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
43.00
21
9 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
40.63
40
9 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
42.26
52
8 ก.พ. 2560 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
42.00
100
8 ก.พ. 2560 กลุ่มหนองนางลานยาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
38.00
20
8 ก.พ. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
41.70
82
8 ก.พ. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
42.00
100
8 ก.พ. 2560 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
40.30
40
8 ก.พ. 2560 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
41.00
75
8 ก.พ. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
42.78
30
8 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
40.55
93
8 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านห้วยเจริญ ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
37.00
7
8 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านแม่ทาง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
40.63
40
8 ก.พ. 2560 กลุ่มเมืองแฝก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
42.25
-
8 ก.พ. 2560 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
41.10
12
7 ก.พ. 2560 สหกรณ์การเกษตรดอนตาลสอง จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
44.49
75
7 ก.พ. 2560 กลุ่มวิสาหกิจยางพารานาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
40.88
15
7 ก.พ. 2560 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
41.50
70
7 ก.พ. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางและรวบรวมยางพารานาเดื่อ จำกัด ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
39.10
30
7 ก.พ. 2560 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
41.00
30
7 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราคำผักกูด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
40.60
20
7 ก.พ. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
41.70
70
7 ก.พ. 2560 กลุ่มเทากลางลานยางตู้แหล้ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
39.60
70
6 ก.พ. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
42.27
-
6 ก.พ. 2560 กลุ่มพัฒนาการยางพาราท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
40.00
30
6 ก.พ. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
40.20
6
6 ก.พ. 2560 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
42.20
50
6 ก.พ. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
39.50
65
6 ก.พ. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
40.60
40

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง