หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
3 ก.ค. 2558 กลุ่มสามแยกพิทักษ์ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
27.80
26
3 ก.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
28.24
6
3 ก.ค. 2558 กลุ่มบ้านชาดพัฒนายาง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
28.00
13
3 ก.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านเสอเพลอ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
27.50
12
3 ก.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการทำสวนยาง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
28.50
15
3 ก.ค. 2558 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
26.60
38
3 ก.ค. 2558 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
28.24
33.58
3 ก.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
26.30
4
3 ก.ค. 2558 กลุ่มขายยางพาราบ้านคําจําปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.00
10
3 ก.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
27.20
20
3 ก.ค. 2558 ลานยาง ค.ศ.น. บ้านคลองทิพย์ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
26.20
22
2 ก.ค. 2558 กลุ่มเหล่าโพธิ์ทอง ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.70
15
2 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (สมประสงค์) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
27.35
74.8
2 ก.ค. 2558 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
26.30
18
2 ก.ค. 2558 กลุ่มนาดูนนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
27.50
28
2 ก.ค. 2558 กลุ่มบ้านสีสุก-ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
27.10
15
2 ก.ค. 2558 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.80
10
2 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
27.05
50
2 ก.ค. 2558 กลุ่มรวมยางโนนสวาท-ดงชมภู ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.00
36
2 ก.ค. 2558 สหกรณ์สวนยางตำบลหนองซน ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
27.10
47
2 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
26.40
37
2 ก.ค. 2558 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
27.10
100
2 ก.ค. 2558 กลุ่มอยู่ดีมีสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
27.10
80
2 ก.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
27.10
80
2 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26.85
46
2 ก.ค. 2558 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.80
52
2 ก.ค. 2558 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
27.70
25
2 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
25.50
-
2 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
27.80
22
2 ก.ค. 2558 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านโสกโพธิ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.50
-
2 ก.ค. 2558 กลุ่มโคกกะแซ2(ป่าปาล์ม) ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.50
20
2 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
25.60
10
2 ก.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
27.80
36.6
2 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
26.20
30
2 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.90
79.9
2 ก.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรสกย.แก่งคันนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
27.09
14
2 ก.ค. 2558 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.75
23.3
2 ก.ค. 2558 กลุ่มบ้านโนนยางกุดซอย๒๒ม.๑๐ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
27.15
15
2 ก.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
27.80
20
2 ก.ค. 2558 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
26.60
23
2 ก.ค. 2558 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
26.80
24
2 ก.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.50
37
2 ก.ค. 2558 ลานขายยางพ่อสาริน ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
25.50
5
2 ก.ค. 2558 กลุ่มนาขามพัฒนายาง ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
28.30
10
2 ก.ค. 2558 กลุ่มหนองหญ้าไซรวมยาง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
27.60
17
2 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
27.30
28.1
2 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองคล้า ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
27.70
25
1 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
27.00
9.9
1 ก.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
29.97
80
1 ก.ค. 2558 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
27.15
59

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง