หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
3 ก.ย. 2557 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
24.00
17
3 ก.ย. 2557 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
25.35
52
3 ก.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
25.00
40
3 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองฟ้าเลื่อน ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
26.00
5
3 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านอู่คำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
25.40
26.5
3 ก.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.ไผ่ใหญ่ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
24.90
8.45
2 ก.ย. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
24.50
111
2 ก.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
24.00
22
2 ก.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลไคสี ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.10
30
2 ก.ย. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านนาคำ2 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
23.00
14.8
2 ก.ย. 2557 กลุ่มสมหวัง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.00
40
2 ก.ย. 2557 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
25.20
60
2 ก.ย. 2557 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
24.20
27
2 ก.ย. 2557 จุดรวมยางบ้านโคกบุญสนอง ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
24.00
11
2 ก.ย. 2557 กลุ่มตลาดกลางยางพารานาหนองหวาย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
25.08
50
2 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสวรรค์ (ท่าลี่ กุมภาวปี) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
25.10
20
2 ก.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
25.60
10
2 ก.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
28.50
10
2 ก.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
31.00
10
2 ก.ย. 2557 วิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
24.00
5.7
1 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
24.00
13
1 ก.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
25.39
110
1 ก.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
26.20
50
1 ก.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
23.00
2
1 ก.ย. 2557 กลุ่มบ้านโนนภูทอง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
24.00
4
29 ส.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
25.36
35
29 ส.ค. 2557 กลุ่มเจริญกิจยางพาราบ้านห้วยม่วง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
24.60
22
29 ส.ค. 2557 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
25.60
57.5
29 ส.ค. 2557 กลุ่มยางโนนทัน ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25.25
40
28 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
24.00
30
28 ส.ค. 2557 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26.50
60
28 ส.ค. 2557 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.20
81
28 ส.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
25.10
36.2
28 ส.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.60
60
28 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
25.50
64
28 ส.ค. 2557 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
25.20
63
28 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
25.80
20
28 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
24.40
32
28 ส.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
26.25
37.1
28 ส.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
26.30
25.8
28 ส.ค. 2557 กลุ่มบุญทันยางพาราและการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
25.10
29
28 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
25.65
85
28 ส.ค. 2557 กลุ่มบ้านชลประทาน ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
25.50
12
28 ส.ค. 2557 จุดรวมยางบ้านคำด้วง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
25.10
38
28 ส.ค. 2557 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.20
7
27 ส.ค. 2557 กลุ่มหนองหญ้าไซรวมยาง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
24.20
15
27 ส.ค. 2557 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.40
40
27 ส.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.70
50
27 ส.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
25.70
22
27 ส.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
26.25
25

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง