หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
19 ธ.ค. 2557 รวมกลุ่มผู้ใหญ่อ๊อด ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
18.6
-
19 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
20.35
25
19 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
20.60
40
19 ธ.ค. 2557 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
20.50
45
19 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
18.360
27
19 ธ.ค. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านโคกกลาง ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
18.00
10
19 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
18.50
20
18 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหยวก (ยางทอง) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
18.80
40
18 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
20.00
35.7
18 ธ.ค. 2557 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านหนองโพน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
20.95
35
18 ธ.ค. 2557 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
19.00
13.5
18 ธ.ค. 2557 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
21.00
90
18 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
18.10
12
18 ธ.ค. 2557 กลุ่มบ้านผัง 5 ใหม่ ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
18.80
10
18 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางหนองแซงสร้อยร่วมใจ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
18.50
20
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
18.00
29
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
21.30
40
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มบ้านชลประทาน ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
20.20
12
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านนาคำ2 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
18.00
32.8
17 ธ.ค. 2557 ตลาดนัดยางสดดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
17.90
20
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
19.30
15
17 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
20.50
11.3
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
18.60
30
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านชมพูพัฒนา ๕๕ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
17.91
22.1
17 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.สี่แยกอินโดจีน ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
20.20
25
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มขายยางพาราบ้านชุมภูพร ต.ชมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
20.20
50
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.70
70
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
21.17
154
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
18.20
160
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
18.00
10
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
18.60
15
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
17.00
18
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
17.90
32
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
20.45
80
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
18.60
50
16 ธ.ค. 2557 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
20.40
8
16 ธ.ค. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
20.20
83
16 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (นาโซ่) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
20.10
70
16 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (สมประสงค์) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
20.10
80
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มอุดมพิสัยพัฒนา ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
20.50
58
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.บ้านต้อง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20.20
96
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
18.30
15
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มตลาดยางบ้านนาคูณ ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
18.20
23
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มป่าซาง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
18.00
15
16 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
20.50
28
16 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพลัยยางทอง จำกัด ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
20.90
31
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
20.90
10
16 ธ.ค. 2557 เกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
20.10
66
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านโนนสมบัติ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
18.80
15
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
20.90
46.9

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง