หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
1 พ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
27.20
16
31 ต.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (สมประสงค์) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
30.80
36
31 ต.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (นาโซ่) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
28.00
56
31 ต.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
25.50
25
31 ต.ค. 2559 กลุ่มบ้านสีสุก-ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
27.20
18
31 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
23.00
5
31 ต.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองตะลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
26.80
5
31 ต.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านชมพูพัฒนา ๕๕ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
26.20
27
31 ต.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
28.60
30
30 ต.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาแต้จำกัด ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
28.00
25
29 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านดอนแดง ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
29.30
86
29 ต.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
30.05
83
29 ต.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
28.30
48
29 ต.ค. 2559 กลุ่มยางพาราหนองโน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
30.00
10
28 ต.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านนาผักปอด ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
24.50
10
28 ต.ค. 2559 รวมกลุ่มผู้ใหญ่อ๊อด ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
26.00
24
28 ต.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอ.ศรีชมพู ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
28.00
21
28 ต.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
27.30
32
28 ต.ค. 2559 กลุ่มหนองหลวงพัฒนา2 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
29.60
-
28 ต.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกยางพาราตำบลโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
28.00
8
28 ต.ค. 2559 กลุ่มยางพาราก้อนถ้วยบ้านไทรงาม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
30.20
42
28 ต.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
30.44
26
28 ต.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านหนองโพน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
28.40
43
28 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
28.50
37
28 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านคำบง2 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
28.00
30
28 ต.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
28.00
8
28 ต.ค. 2559 สหกรณ์กลุ่มชาวสวนยางบ้านคำเม็ก ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
25.50
3
28 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.40
16
28 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.50
55
28 ต.ค. 2559 กลุ่มหัวนาคำยางทอง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
29.00
55
27 ต.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจโนนสวรรค์ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
28.10
47
27 ต.ค. 2559 กลุ่มโคกดินแดงพัฒนา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
27.75
35
27 ต.ค. 2559 กลุ่มต้นตาลศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
27.00
9
27 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
26.50
10
27 ต.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
29.05
174
27 ต.ค. 2559 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
28.90
50
27 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเพิ่ม2 ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
26.60
61
27 ต.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนยางพาราปวงตึกใต้ ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
28.00
25
27 ต.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านขุมเงินสะแนน ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
25.20
4
27 ต.ค. 2559 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
29.40
27

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง