หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
8 ก.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
22.20
18
8 ก.ย. 2559 กลุ่มยางถ้วย บ้านอินทร์แปลง ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
23.60
9
8 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
24.70
8 ก.ย. 2559 ลานยาง ค.ศ.น. บ้านคลองทิพย์ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
24.20
28
8 ก.ย. 2559 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
24.50
24
7 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านปากราง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
23.60
26
7 ก.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
25.71
17
7 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง ก.ย.ท บ้านหินตลาด ศรีสง่า ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
24.20
16
7 ก.ย. 2559 รวมกลุ่มผู้ใหญ่อ๊อด ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
23.20
12
7 ก.ย. 2559 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
24.75
22
7 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
24.50
19
7 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
23.70
47
7 ก.ย. 2559 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
24.50
65
7 ก.ย. 2559 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.80
40
7 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
23.89
13
7 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำภู ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.80
11
7 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.30
25.9
7 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.เหล่าสวนกล้วย อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24
21
6 ก.ย. 2559 กลุ่มยางพาราก้อนถ้วยบ้านไทรงาม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
25.15
29
6 ก.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านชมพูพัฒนา ๕๕ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
23.80
17
6 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
23.50
26
6 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
22.40
17
6 ก.ย. 2559 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
24.80
31
6 ก.ย. 2559 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
22.80
47
6 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.80
42
6 ก.ย. 2559 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.70
46
6 ก.ย. 2559 กลุ่มนาบอน ม.5,8 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
23.50
24
6 ก.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมยางพาราบ้านอามุยเทพรักษา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
24.61
30
6 ก.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
24.55
11
6 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
24.45
16.4
6 ก.ย. 2559 สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จำกัด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
23.80
42
6 ก.ย. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.92
100
5 ก.ย. 2559 สหกรณ์การยางตำบลแก้ง จำกัด ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
24.20
18
5 ก.ย. 2559 กลุ่มเครือข่ายยางพาราโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
24.00
8
5 ก.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
24.29
25
3 ก.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
25.32
30
3 ก.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
23.00
11.6
2 ก.ย. 2559 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.50
27
2 ก.ย. 2559 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
24.20
18
2 ก.ย. 2559 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.62
54

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง