หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
17 พ.ค. 2559 กลุ่มออมทรัพย์ยางพารา บ.โนนสว่าง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
29.15
30
17 พ.ค. 2559 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.75
35
17 พ.ค. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
29.75
45
17 พ.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.15
35
14 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
29.60
11
13 พ.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
29.75
11
13 พ.ค. 2559 ตลาดลานยางบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
29.60
11
13 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
30.30
16.2
12 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
30.20
25
12 พ.ค. 2559 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
30.20
28
12 พ.ค. 2559 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
30.00
6.5
12 พ.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
31.10
30
12 พ.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
30.00
36
11 พ.ค. 2559 สหกรณ์นาทับไฮ จำกัด ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.00
7
11 พ.ค. 2559 สหกรณ์โพธิ์พัฒนายางพารา จำกัด ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.00
2
11 พ.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ยางพาราบ้านท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
31.00
27
11 พ.ค. 2559 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
30.60
32
11 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
29.50
53
11 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
30.20
25.5
11 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
28.20
10.5
11 พ.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
28.00
1
11 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำภู ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
29.30
10
11 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
30.70
15
10 พ.ค. 2559 สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอกจำกัด ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
31.89
10 พ.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
30.90
40
10 พ.ค. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
29.50
6
10 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.55
28
10 พ.ค. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
29.00
4
8 พ.ค. 2559 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
32.65
23
4 พ.ค. 2559 กลุ่มห้วยโปร่งสามัคคี ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
31.60
8
4 พ.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
32.50
40
4 พ.ค. 2559 กลุ่มแสงจันทร์พัฒนาการยาง ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.15
26
4 พ.ค. 2559 กลุ่มลานยางบ้านทุ่ง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
32.30
19
4 พ.ค. 2559 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
32.80
6
4 พ.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
32.70
8
4 พ.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลไคสี จำกัด ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
31.00
8
4 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
31.10
18
4 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
32.50
12
3 พ.ค. 2559 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
33.00
15
3 พ.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางภูทับฟ้าพัฒนา ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
32.00
28

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง