หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
23 พ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
30.03
28
23 พ.ค. 2560 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด(กกแดง) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
31.19
10
23 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางภูไทห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
25.00
2.5
23 พ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
32.00
12
22 พ.ค. 2560 กลุ่มบ้านหนองนาแซง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
29.80
10.4
22 พ.ค. 2560 ลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
29.40
32
19 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
28.70
15
18 พ.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
29.70
15
18 พ.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
29.20
15
17 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
29.50
2.3
17 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
30.30
60
17 พ.ค. 2560 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
30.75
17 พ.ค. 2560 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.30
60
17 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.15
56
16 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง ตำบลกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
31.02
16 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
28.70
30
15 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราคำผักกูด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
28.50
-
15 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
29.00
15
15 พ.ค. 2560 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
29.85
-
13 พ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนายาง จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
32.00
12
11 พ.ค. 2560 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
30.30
40
11 พ.ค. 2560 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
28.30
28
11 พ.ค. 2560 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
27.00
12
11 พ.ค. 2560 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด(กกแดง) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
29.69
17
10 พ.ค. 2560 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
29.10
18
9 พ.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.30
51
9 พ.ค. 2560 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด(กกแดง) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
29.69
11
9 พ.ค. 2560 สหกรณ์กลุ่มเชียงเครือ จำกัด ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
29.30
6
9 พ.ค. 2560 กลุ่มลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
28.00
26
8 พ.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรดอนตาลสอง จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
29.53
8
8 พ.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
29.00
4
8 พ.ค. 2560 สหกรณ์ฯสร้างนางขาว-ทุ่งหลวง จำกัด ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.00
22
8 พ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางแก้งไก่ จำกัด ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
29.80
80
8 พ.ค. 2560 ลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
28.00
26
5 พ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
31.80
55
4 พ.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
31.40
40
4 พ.ค. 2560 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
31.09
-
3 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
31.50
24
3 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
31.30
17
3 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
31.10
42

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง