หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
20.20
35
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
20.10
17
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนอินทร์ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
20.40
25
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
19.30
36
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
21.05
43
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มดงต้องแสงตะวันก้าวหน้า ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
21.10
75
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
18.90
26
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มดงยางทอง ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
18.00
12
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มนาคูณนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
21.00
44
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
21.00
58
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
21.10
70
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
20.40
52
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเทพนิมิตร จำกัด ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
19.25
24.6
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
20.30
46
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มหนองหญ้าไซรวมยาง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
18.70
20
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่ายม-ทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
19.60
30
25 ธ.ค. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
20.70
91
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
20.80
173
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มอยู่ดีมีสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
20.80
90
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.30
85
25 ธ.ค. 2557 ลานประมูลยางก้อน สหกรณ์น้ำพ่น ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
17.20
8
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
18.50
5.9
25 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
18.31
12
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มตลาดกลางยางพารานาหนองหวาย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
22.70
56.4
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสัมพันธ์ ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
21.70
40
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาขาม2 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
20.60
54
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
18.00
27
25 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
18.75
6
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มบ้านชมเจริญ ม.6 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
19.50
26
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
20.20
56
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
21.55
85
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
21.20
63
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางพาราบ้านสูบพัฒนา ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
21.30
28
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
18.20
7
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
19.15
9.5
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโปร่ง-ตาดทอง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
21.00
7.2
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
21.60
185
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
21.00
42
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
18.50
53
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มแสนสุขยางพารา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21.20
37
24 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
19.00
50
24 ธ.ค. 2557 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
19.50
50
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
18.50
53
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
21.00
59
24 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
18.70
56
23 ธ.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
19.40
52
23 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
21.40
135
23 ธ.ค. 2557 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
21.00
55
23 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
19.00
146
23 ธ.ค. 2557 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
19.90
54.3

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง