หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
17 ส.ค. 2560 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
27.65
50
17 ส.ค. 2560 กลุ่มกยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.10
70
17 ส.ค. 2560 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
26.90
14
17 ส.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.85
107
16 ส.ค. 2560 กลุ่มยางสะพานทองบ้านหยวก ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
26.60
40
16 ส.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
27.25
210
16 ส.ค. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.85
65
16 ส.ค. 2560 กลุ่มลานยางบ้านแสนสนุก ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
24.00
15
16 ส.ค. 2560 กลุ่มบ้านหนองนาแซง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.40
16
16 ส.ค. 2560 กลุ่มเทากลางลานยางตู้แหล้ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
26.70
80
16 ส.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
26.37
28
16 ส.ค. 2560 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
24.20
16
16 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
25.88
51
16 ส.ค. 2560 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านโพน2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
26.00
70
16 ส.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านห้วยศิลา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
24.60
50
16 ส.ค. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
26.60
60
16 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26.30
18
16 ส.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
25.80
15
15 ส.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์ชาวสวนยางป่าชาด ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
27.37
-
15 ส.ค. 2560 กลุ่มลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
25.20
29
15 ส.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
26.53
22
15 ส.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.50
27
15 ส.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
26.70
200
15 ส.ค. 2560 สหกรณ์กยท.บึงสวรรค์ก้าวหน้าจำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
25.90
28
15 ส.ค. 2560 กลุ่มหัวนาคำยางทอง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
27.10
41
14 ส.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางหนองจิก ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
26.04
30
11 ส.ค. 2560 กลุ่มสวนยางชาวนายุคใหม่ ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
25.80
8
10 ส.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
24.80
35
10 ส.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านตาลเดี่ยว ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
27.00
20
10 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
26.93
25
10 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัด ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
26.00
61
10 ส.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
26.40
90
10 ส.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
25.25
9.5
10 ส.ค. 2560 กลุ่มยางโนนทัน ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
26.90
40
9 ส.ค. 2560 กลุ่มรวมยางแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
26.35
21
9 ส.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
26.27
70
9 ส.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
26.30
29
9 ส.ค. 2560 กลุ่มบ้านไร่ทามบ้านติดต่อยางพารา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
26.00
27
9 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
26.10
65
9 ส.ค. 2560 สหกรณ์สวนยางบัวตูม จำกัด ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
26.20
14

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง