หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
6 ก.ค. 2560 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
24.90
22
6 ก.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
24.70
32
6 ก.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยปลาโดบ้านดุง จำกัด ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
25.30
13
6 ก.ค. 2560 กลุ่มนาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
23.50
13
6 ก.ค. 2560 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.95
60
5 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสวรรค์ (ท่าลี่ กุมภาวปี) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
25.50
29
5 ก.ค. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
24.60
25
5 ก.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25.40
80
5 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
23.40
6
5 ก.ค. 2560 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.80
28
5 ก.ค. 2560 กลุ่มบ้านไร่ทามบ้านติดต่อยางพารา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
25.05
25.50
5 ก.ค. 2560 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด(กกแดง) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
24.00
20
5 ก.ค. 2560 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.00
80
5 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านหนองเทา ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
21.00
.500
5 ก.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
24.55
24
5 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
25.30
14
5 ก.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
25.85
16
5 ก.ค. 2560 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านโพน2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
25.00
80
5 ก.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.00
22
5 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.40
12
5 ก.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
24.50
33
4 ก.ค. 2560 ลานยาง ค.ศ.น. บ้านคลองทิพย์ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.60
51
4 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านกระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
25.71
23
4 ก.ค. 2560 กลุ่มซื้อ-ขายยางพาราหนองแล้ง ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25.29
15
4 ก.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรรวมยางบ้านใหม่สระประมง ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
24.50
21
4 ก.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
27.15
150
4 ก.ค. 2560 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
24.70
29
3 ก.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.สันสลี ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
23.00
200
3 ก.ค. 2560 กลุ่มลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.30
28
3 ก.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์ผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
24.20
10
3 ก.ค. 2560 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
25.15
38
3 ก.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านห้วยศิลา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
23.70
20
2 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางกุดหมากไฟ ม.2 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
21.00
2
30 มิ.ย. 2560 กลุ่มรวมยางบ่อลูกรังหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
25.80
14
30 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรรวมยางบ้านใหม่สระประมง ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
22.00
30
30 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราเขื่องใน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
24.75
6
30 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านหินลับ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
21.50
6
30 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาด้วงรวมยาง ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
23.80
63
30 มิ.ย. 2560 กลุ่มหนองไผ่ยาวก้าวหน้าสามัคคี ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
24.35
25
30 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
22.50
-

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง