หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
28 ต.ค. 2558 กลุ่มหนองหญ้าไซรวมยาง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
22.34
31
28 ต.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
21.05
29.3
28 ต.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอุบลรัตน์ ต.บ้างดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
20.00
30
28 ต.ค. 2558 กลุ่มปลูกยาง บ้านร่องหวาย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
20.50
47
28 ต.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
23.03
115.6
28 ต.ค. 2558 กลุ่มยางพาราก้อนถ้วยบ้านไทรงาม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
20.80
40
28 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
20.60
44
28 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
20.20
66
28 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองคล้า ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
20.40
33
28 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
19.90
60
28 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยผักขะยางทองพัฒนา จำกัด ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
20.85
24
28 ต.ค. 2558 กลุ่มบ้านชาดพัฒนายาง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
20.85
30
28 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
21.00
30
28 ต.ค. 2558 ตลาดนัดยางพาราเหล่าหมู่8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
20.60
52
28 ต.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
22.50
7
28 ต.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
20.50
40
27 ต.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
21.70
150
27 ต.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20.90
44.2
27 ต.ค. 2558 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
20.27
117
27 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ยางสาว 4 หมู่บ้าน ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
20.90
32
27 ต.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านนาผักปอด ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
18.70
8.2
27 ต.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
20.00
9
27 ต.ค. 2558 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
20.70
19
27 ต.ค. 2558 กลุ่มสกย.หนองแซงสร้อยพัฒนายาง ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
20.60
30
26 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.50
40.3
26 ต.ค. 2558 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19.40
20.4
26 ต.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
19.00
35
26 ต.ค. 2558 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.10
42
26 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสวนปอ จำกัด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
21.00
18.3
26 ต.ค. 2558 กลุ่มนาสะแบงหนองทรายด่อน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
22.00
38
26 ต.ค. 2558 กลุ่มโคกกะแซ2(ป่าปาล์ม) ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
22.00
43
26 ต.ค. 2558 กลุ่มเจริญกิจยางพารา ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
20.00
25
26 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
21.00
56
26 ต.ค. 2558 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
22.98
66
26 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.50
81.6
26 ต.ค. 2558 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
20.90
19
26 ต.ค. 2558 กลุ่มสกย.ทรัพย์วังทอง ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
22.40
65
26 ต.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
21.10
19.3
26 ต.ค. 2558 กลุ่มประหยัดการยางนาทราย ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
21.60
40
26 ต.ค. 2558 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
21.40
31.5
24 ต.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.70
29
22 ต.ค. 2558 เกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
21.00
48.1
22 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพลังยางทอง จำกัด ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
21.80
26
22 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
21.70
26
22 ต.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางยางหล่อ จำกัด ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
21.70
19.8
22 ต.ค. 2558 วิสาหกิจชุมชนยางทองการเกษตรน้ำหนาว ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
21.70
22
22 ต.ค. 2558 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
22.00
24.9
22 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
21.50
17
22 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
21.40
53
22 ต.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่ายม-ทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
21.00

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง