หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
6 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
30.15
17
6 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
27.75
10
6 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวช้าง (โสมเยี่ยม) ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
27.9
17.4
6 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
28.2
5.9
6 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหยวก (ยางทอง) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
27.00
7.2
6 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
29.81
26.5
6 ก.พ. 2557 กลุ่มสหกรณ์พัฒนาสวนยาง สกย.ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
29.40
13.5
6 ก.พ. 2557 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
28.30
11
6 ก.พ. 2557 กลุ่มนาคูณนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
30.00
8
6 ก.พ. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
31.00
21.9
6 ก.พ. 2557 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
30.00
25
6 ก.พ. 2557 กลุ่มร่วมใจพัฒนายางพารา ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
30.50
10
5 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27.70
15
5 ก.พ. 2557 คำไผ่พัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
30.00
23
5 ก.พ. 2557 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
31.35
70
5 ก.พ. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
30.00
25
5 ก.พ. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
31.40
55
5 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผัง4 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27.75
5.3
5 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
26.75
8.5
5 ก.พ. 2557 กลุ่มสี่แยกถำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
30.10
22
5 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
27.80
18.6
5 ก.พ. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
30.60
56.3
5 ก.พ. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
27.20
74
5 ก.พ. 2557 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
31.40
22
5 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
27.50
13
5 ก.พ. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
27.20
74
4 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
30.90
9.1
4 ก.พ. 2557 กลุ่มยางพาราพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
30.00
11
4 ก.พ. 2557 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
31.45
85
4 ก.พ. 2557 กลุ่มหนองยอง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
31.20
30
4 ก.พ. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
30.15
55
4 ก.พ. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
31.91
105
4 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
28.10
16
4 ก.พ. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
31.40
80
4 ก.พ. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
31.30
19
4 ก.พ. 2557 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
30.10
30
4 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
28.5
4
4 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแสงสว่าง ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
28.20
7
4 ก.พ. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านนาคำ2 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
27.50
15.1
4 ก.พ. 2557 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.40
80
4 ก.พ. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
28.30
17
4 ก.พ. 2557 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
30.10
22
4 ก.พ. 2557 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
28.25
5.7
4 ก.พ. 2557 กลุ่มบุญทันยางพาราและการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
28.50
15
4 ก.พ. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
28.30
17
4 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง2 ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
28.5
6.2
4 ก.พ. 2557 กลุ่มเกษตรกรยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
28.50
5
4 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.50
30
4 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
31.03
26
4 ก.พ. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่ายม-ทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
27.00
4

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง