หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
23 มิ.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
24.18
32.4
23 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
26.00
20
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มบ้านผัง 5 ใหม่ ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.50
3.7
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
24.00
4
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
25.50
3
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
23.55
21.7
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
26.39
10
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
24.00
7
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.50
80
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
25.10
17.5
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25.30
52.3
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
25.00
37.5
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มร่วมใจพัฒนายางพารา ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
26.10
15
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสว่าง ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
27.00
17
22 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำชะอี จำกัด ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
23.63
14
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราโนนสังข์ศรี ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
26.70
6
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำผักกูด ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
25.50
8.5
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มSMLบ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.80
30
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มบ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
23.00
9
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.40
50
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
22.50
0.300
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านหวาย ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
23.00
5
22 มิ.ย. 2559 สหกรณ์การเกษตรบ้านโนนสูง-หินสิ่ว ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
27.80
15
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนสงเคราะห์บ้านนำคำ1 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
23.00
12.6
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางบ้านโคกนิยม ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25.35
18
22 มิ.ย. 2559 สหกรณ์การเกษตรตำบลนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
26.40
20
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
26.10
13.7
22 มิ.ย. 2559 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.00
25
21 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (สมประสงค์) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
25.70
14.6
21 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (นาโซ่) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
22.50
29.5
21 มิ.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
23.80
3
21 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
26.40
3.4
21 มิ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
25.55
9.8
21 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเซิน ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
24.50
5
21 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
23.50
4
21 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่พัฒนา ต.ห้วยหินขาว อ.ปากชม จ.เลย
24.00
21 มิ.ย. 2559 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
25.00
6
21 มิ.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
26.95
30
21 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
23.00
10
21 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
25.40
8.8

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง