หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
15 ก.ย. 2558 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.53
27.00
15 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
22.00
32.00
15 ก.ย. 2558 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.90
54.00
15 ก.ย. 2558 สกย.ยางพาราจังหวัดสระแก้ว ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
22.80
16
15 ก.ย. 2558 กลุ่มยางพาราบ้านเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
24.58
30
15 ก.ย. 2558 รวมกลุ่มผู้ใหญ่อ๊อด ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
20.00
-
15 ก.ย. 2558 กลุ่มต้นตาลศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.30
23
14 ก.ย. 2558 กลุ่มบ้านผัง 5 ใหม่ ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.85
9.65
14 ก.ย. 2558 กลุ่มโคกกะแซ2(ป่าปาล์ม) ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.60
24.500
14 ก.ย. 2558 กลุ่มโคกกะแซ2(ป่าปาล์ม) ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.60
24.5
14 ก.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
25.25
80.00
14 ก.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
22.60
28.00
14 ก.ย. 2558 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
23.60
80.00
14 ก.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์ สกย. ห้วยเม็ก หนองกรุงศรี ท่าคันโท จำกัด ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
23.00
33.00
14 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
22.60
6.00
11 ก.ย. 2558 กลุ่มยางหนองแซงสร้อยร่วมใจ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
22.30
18.700
11 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
23.62
28.3
11 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพะทายจำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
23.40
87.6
11 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.นาซาวพัฒนายาง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.71
65.00
11 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.20
20.00
11 ก.ย. 2558 ลานยาง ค.ศ.น. บ้านคลองทิพย์ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.10
19.557
11 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.เหล่าสวนกล้วย อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.50
23.00
11 ก.ย. 2558 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
23.20
26.00
11 ก.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการทำสวนยาง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
21.20
32.00
11 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.พัฒนายางดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.60
58.00
11 ก.ย. 2558 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
24.46
40.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.80
48.00
10 ก.ย. 2558 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยางพาราหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
20.00
8
10 ก.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.30
23.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.30
23.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มตลาดกลางยางพารานาหนองหวาย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
23.90
70.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.00
26.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
22.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มลานยางบ้านทุ่ง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.50
46.00
10 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางบึงโขงหลง จำกัด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.14
72.00
10 ก.ย. 2558 ตลาดลานยางบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.00
30.00
10 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
23.50
24.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
23.20
57.6
10 ก.ย. 2558 เกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.80
23.339
10 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
23.10
38.00
10 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
23.00
85.00
10 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ จำกัด ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
22.00
94.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
22.50
50.00
10 ก.ย. 2558 วิสาหกิจชุมชนยางทองการเกษตรน้ำหนาว ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
32.80
22.1
10 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
23.42
7.1
10 ก.ย. 2558 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
22.50
15.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มยางพาราพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.60
22.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่ายม-ทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
22.60
17.00
10 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาดง จำกัด ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.00
19.00
10 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผาสวรรค์ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.00
20.00

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง