หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
24 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยผักขะยางทองพัฒนา จำกัด ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
40.80
65
24 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
41.00
-
24 ม.ค. 2560 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
38.50
24
24 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรดอนตาลสอง จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
43.33
85
24 ม.ค. 2560 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
40.80
40
24 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางและรวบรวมยางพารานาเดื่อ จำกัด ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
38.00
-
24 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
40.00
33
24 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางภูไทห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
35.50
6
24 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยปลาโดบ้านดุง จำกัด ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
42.55
220
24 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรดอนตาลสอง จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
43.33
90
24 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
41.00
50
24 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จำกัด ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
41.60
30
24 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
40.70
43
24 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
41.51
62
24 ม.ค. 2560 กลุ่มนาบอน ม.5,8 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
38.50
45
24 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
40.00
48
24 ม.ค. 2560 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
40.20
50
24 ม.ค. 2560 กลุ่มอยู่ดีมีสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
40.20
50
23 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจยางพารานาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
39.58
16
23 ม.ค. 2560 กลุ่มกยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
40.60
-
23 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านแม่ทาง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
39.78
35
23 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
40.52
91
23 ม.ค. 2560 กลุ่มยางหินสามโง้น ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
40.80
16
23 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
36.70
8.2
23 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางร่วมกลุ่มหู่มบ้าน ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
40.00
5
23 ม.ค. 2560 กลุ่มลานยางป่าปาล์ม ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
40.50
40
23 ม.ค. 2560 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
41.50
-
23 ม.ค. 2560 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
40.50
100
23 ม.ค. 2560 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
41.00
95
23 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
39.90
43
23 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
40.95
95
22 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
38.60
50
22 ม.ค. 2560 กลุ่มยางพาราหนองโน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
41.00
10
20 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรตำบลนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
43.00
-
20 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
37.10
20
20 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
43.00
36
20 ม.ค. 2560 กลุ่มยางพาราคำบง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
41.59
16
19 ม.ค. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
40
22
19 ม.ค. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
42
65
19 ม.ค. 2560 กลุ่มหัวนาคำยางทอง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
43
51

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง