หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
4 ม.ค. 2559 กลุ่มหัวฝายพัฒนายาง ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
17.70
36
3 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านพิทักษ์ไทย ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
17.07
7
2 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
17.00
-
2 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
17.00
-
1 ม.ค. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
16.35
100
2 ธ.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านหวาย ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
22.80
14

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง