หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
21 ต.ค. 2556 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
38.00
35
21 ต.ค. 2556 กลุ่มดงต้องแสงตะวันก้าวหน้า ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
39.30
70
21 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านสามขา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
38.20
5.6
21 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
38.70
30
21 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
39.00
36
21 ต.ค. 2556 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
38.00
-
20 ต.ค. 2556 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
34.00
20
20 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เวียงพร้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
36.00
3
19 ต.ค. 2556 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
38.50
18
18 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหยวก (ยางทอง) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
35.10
37.3
18 ต.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
36.55
14
18 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
40.60
50
18 ต.ค. 2556 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
35.50
36
18 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
33.00
6
18 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
38.50
46
18 ต.ค. 2556 กลุ่มบ้านสีสุก-ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
37.00
40
18 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.บ้านดงเหนือ (ขายโรงงาน ไม่ประมูล) ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
40.21
35
18 ต.ค. 2556 กลุ่มประชาร่วมมิตร ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
34.00
15
18 ต.ค. 2556 กลุ่มบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
37.00
7.5
17 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
34.10
7
17 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
36.30
14
17 ต.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
37.00
28
17 ต.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านเสอเพลอ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
38.50
31
17 ต.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
38.50
31
17 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
34.50
15.5
17 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองไผ่ (หนองหาน) ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
38.50
15
17 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
36.00
20.4
17 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
35.30
22
17 ต.ค. 2556 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
39.10
21
17 ต.ค. 2556 สหกรณ์การเกษตรสามผง จำกัด ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
40.00
50
17 ต.ค. 2556 กลุ่มยางดงหม้อทองใต้ ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
39.50
15
17 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
33.50
7
17 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
34.00
30
17 ต.ค. 2556 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
37.20
30
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
40.50
93
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
40.55
55
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
40.45
100
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
36.50
200
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
37.50
36
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
37.59
42
16 ต.ค. 2556 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านเกี๋ยงดอย ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
37.00
30
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
34.75
10
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
37.50
12
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
35.00
40
16 ต.ค. 2556 กลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ผลิตยาง ต.นาโก-ต.กุดหว้า (ส่งโรงงาน) ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
39.50
49
16 ต.ค. 2556 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
38.80
35
16 ต.ค. 2556 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
39.80
70
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
37.00
12.5
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
42.00
3
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
43.00
0.7

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง