หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
9 ก.ค. 2556 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
37.90
40
9 ก.ค. 2556 กลุ่มยางพารา ต.น้ำสวย ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
35.50
4.2
9 ก.ค. 2556 กลุ่มผู้ขายยางอำเภอห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
38.00
8.5
9 ก.ค. 2556 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านหนองโพน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
38.90
27.4
9 ก.ค. 2556 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
38.60
34
9 ก.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีชมพูยางพารา จำกัด ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
38.30
18
9 ก.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
39.20
120
9 ก.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
37.80
32
9 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
37.25
14
9 ก.ค. 2556 สหกรณ์กองทุนยางพาราดงน้อย จำกัด ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
38.70
22
9 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
36.55
33
9 ก.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพนไผ่ จำกัด ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
37.65
1.59
9 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
35.80
35
9 ก.ค. 2556 กลุ่มดงยางทอง ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
37.80
13
9 ก.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
38.50
25
8 ก.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
39.69
120
8 ก.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
38.40
40
8 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
37.70
10
8 ก.ค. 2556 กลุ่มยางดงหม้อทองใต้ ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
38.50
12
8 ก.ค. 2556 กลุ่มสกย.บ้านดงเหนือ (ขายโรงงาน ไม่ประมูล) ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
37.30
8.2
8 ก.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
37.65
17
8 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโปร่ง-ตาดทอง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
37.30
5.5
7 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
38.65
40
6 ก.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
36.70
15
6 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เวียงพร้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
42.00
2
5 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
36.60
10
5 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
34.00
5
4 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
37.50
10
4 ก.ค. 2556 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
38.40
8.6
4 ก.ค. 2556 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
37.30
6
4 ก.ค. 2556 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
39.00
30
4 ก.ค. 2556 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
36.50
4.5
4 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
36.00
22
4 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
36.00
15
4 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองไผ่ (หนองหาน) ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
38.50
3.5
3 ก.ค. 2556 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
39.46
90
3 ก.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
37.00
41.3
3 ก.ค. 2556 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
37.10
5.5
3 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
37.10
12
3 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
36.15
15.1
3 ก.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
38.39
17
3 ก.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
39.05
63
3 ก.ค. 2556 กลุ่มรวมใจพัฒนายางพารา ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
38.00
13
3 ก.ค. 2556 กลุ่มบ้านสีสุก-ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
37.50
8
3 ก.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์ สกย. ห้วยเม็ก หนองกรุงศรี ท่าคันโท จำกัด ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
39.50
42
3 ก.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
35.55
9
3 ก.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
37.00
45
2 ก.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
35.50
14.5
2 ก.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
40.20
42
2 ก.ค. 2556 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
39.35
30

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง