หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
24 มิ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางดงมะไฟ จำกัด ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
28.00
11.5
24 มิ.ย. 2558 กลุ่มผู้ขายยางอำเภอห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
29.60
12.5
24 มิ.ย. 2558 จุดรวมยางบ้านคำด้วง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
28.20
40
24 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนไทรทอง ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
27.00
16
24 มิ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
29.40
6
24 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
29.60
62
24 มิ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางศิสาอาสน์ จำกัด ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
29.10
7.5
24 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.70
32
24 มิ.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอุบลรัตน์ ต.บ้างดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
26.00
2.7
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
29.59
60
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
31.40
65
23 มิ.ย. 2558 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
31.50
24
23 มิ.ย. 2558 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
32.20
40
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านนาทม ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
29.50
5
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
30.50
25
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
27.00
22
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
29.80
106
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
28.10
8.5
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
27.30
21
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
29.37
54
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
30.40
46
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
27.50
9.5
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
29.10
5.7
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
27.50
25
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเซิน ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
28.70
5
23 มิ.ย. 2558 วิสาหกิจชุมชนบ้านธาตุภูซาง-บ้านหนองเลา-บ้านทุ่งแขม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
27.00
2
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
29.30
6.4
23 มิ.ย. 2558 ตลาดนัดยางสดดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
28.20
6
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
28.70
5
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.นาซาวพัฒนายาง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.62
81.8
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.70
18
23 มิ.ย. 2558 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ยางพาราบ้านท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.50
52
22 มิ.ย. 2558 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
29.70
13.5
22 มิ.ย. 2558 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
30.10
45
22 มิ.ย. 2558 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
26.00
24
22 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
29.15
32
21 มิ.ย. 2558 กลุ่มเจริญกิจยางพารา ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
28.50
15
21 มิ.ย. 2558 กลุ่มนาดูนนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
33.50
23
21 มิ.ย. 2558 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
27.06
60
20 มิ.ย. 2558 กลุ่มนาสะแบงหนองทรายด่อน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
28.10
20
19 มิ.ย. 2558 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
31.35
56
19 มิ.ย. 2558 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
29.60
52
19 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
29.00
1.6
19 มิ.ย. 2558 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
29.05
52
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.75
80
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.75
60
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มอยู่ดีมีสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.75
60
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
31.00
60
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
30.20
80
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มบ้านชาดพัฒนายาง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
30.80
12

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง