หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มหนองหญ้าไซรวมยาง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
30.96
11
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
30.10
85
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มบ้านชลประทาน ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
29.40
4
18 มิ.ย. 2558 สหกรณ์สวนยางตำบลหนองซน ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
30.50
53
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีพนา ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
29.80
30
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
29.72
45
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มยางห้วยหินป่าดู่ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
28.00
6
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
30.50
15
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
30.75
10
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
30.71
32
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มขายยาง สกย.วังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
28.30
19
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มสามแยกพิทักษ์ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
30.00
26
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
30.10
6
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มรวมยางโนนสวาท-ดงชมภู ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
29.50
38.15
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
30.60
15
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ (ปิดลาน) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.30
8
18 มิ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
31.50
2
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.75
86
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มอยู่ดีมีสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.75
44
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
29.30
5
18 มิ.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านเสอเพลอ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
30.00
10
18 มิ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางร่วมใจบ้านโนนสา จำกัด ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
29.85
63.9
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
29.20
20
17 มิ.ย. 2558 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
29.80
35
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(โพนสาง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
28.20
3
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
29.30
6.7
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
30.10
38
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
31.14
68
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
30.40
45.5
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.00
47
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.คำไผ่พัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
30.20
32.4
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านโสกโพธิ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
30.20
22
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
31.10
26.5
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
29.30
14.8
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านกำพี้ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
28.50
19
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ.นาเจริญ จำกัด ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
31.00
-
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
30.30
40
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
30.30
24
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
30.00
30
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
29.60
29
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
31.30
14
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มสมหวัง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
31.00
41
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
31.00
29
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
28.40
43.5
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
29.30
14.7
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
30.20
15
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.00
47
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
29.60
28
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
29.30
14
17 มิ.ย. 2558 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านโสกโพธิ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
30.00
23

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง