หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท
5 มิ.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
42.65
75
5 มิ.ย. 2556 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
40.70
8.3
5 มิ.ย. 2556 กลุ่มนาคูณนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
42.50
11
5 มิ.ย. 2556 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
41.80
17
5 มิ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
39.00
20
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
42.40
80
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มศรีอุบลพัฒนา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
39.00
12
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
41.00
22
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวช้าง (โสมเยี่ยม) ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
39.60
16
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
39.60
7
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
41.54
35
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
41.60
12.9
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเทพนิมิตร จำกัด ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
40.75
15
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
40.50
5
4 มิ.ย. 2556 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
40.00
2
1 มิ.ย. 2556 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
44.00
3
31 พ.ค. 2556 กลุ่มลานยางบ้านสมัยสำราญ ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
42.10
18
31 พ.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
39.00
18.6
31 พ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์พัฒนาสวนยาง สกย.ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
43.00
10
31 พ.ค. 2556 กลุ่มดงยางทอง ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
40.00
1.4
30 พ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ.นาเจริญ จำกัด ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
43.20
40
30 พ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีชมพูยางพารา จำกัด ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
43.00
11
30 พ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
41.50
13
30 พ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
41.00
5
30 พ.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
41.00
7.2
30 พ.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
43.70
7
29 พ.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
41.70
10
29 พ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
42.30
10
29 พ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
44.20
25
29 พ.ค. 2556 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
45.30
100

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง