หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
26 พ.ย. 2557 สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
20.00
4
26 พ.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านคำเลาะ ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
20.30
21
26 พ.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
22.37
21.7
26 พ.ย. 2557 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
22.80
32
25 พ.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านกำพี้ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
21.50
27
25 พ.ย. 2557 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
22.20
160
25 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
22.05
70
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
22.30
90
25 พ.ย. 2557 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
21.70
68
25 พ.ย. 2557 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
22.34
180
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
21.35
40.3
25 พ.ย. 2557 กลุ่มยางพาราพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
21.60
28
25 พ.ย. 2557 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
22.80
50
25 พ.ย. 2557 กลุ่มดงยางทอง ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
20.70
7.2
25 พ.ย. 2557 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
20.20
40
25 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
23.60
100
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสร้างก่อ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.00
27
25 พ.ย. 2557 กลุ่มสมหวัง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
22.80
60
25 พ.ย. 2557 จุดรวมยางบ้านคำด้วง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
21.05
41
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
22.80
110
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองฟ้าเลื่อน ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
23.15
8
25 พ.ย. 2557 กลุ่มหนองไผ่ยาวก้าวหน้าสามัคคี ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
21.00
30
25 พ.ย. 2557 กลุ่มโคกดินแดงพัฒนา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
21.35
40
25 พ.ย. 2557 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.20
58.4
25 พ.ย. 2557 สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
20.00
10
25 พ.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.น้ำริน (ปิดลาน) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
21.00
6
25 พ.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.ไผ่ใหญ่ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
20.60
21.6
25 พ.ย. 2557 กลุ่มแสนสุขยางพารา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
22.10
35
25 พ.ย. 2557 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
20.50
53
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
20.40
48.3
25 พ.ย. 2557 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.00
45
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
20.60
36
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสูงใหม่ (บ้านหยวก) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
20.50
62
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
20.40
20.5
25 พ.ย. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านโคกกลาง ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
20.00
9
25 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
22.80
110
25 พ.ย. 2557 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
21.50
134
25 พ.ย. 2557 ศูนย์การเรียนรู้ มรป. ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
21.50
24
24 พ.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
21.62
55
24 พ.ย. 2557 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
22.45
50
24 พ.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.50
30
24 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
25.25
128
23 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาคลองแสน ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
20.00
10
22 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.20
87
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
22.55
67
21 พ.ย. 2557 กลุ่มยางพารา ต.น้ำสวย ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
21.60
50
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.00
25
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
22.00
35
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
23.00
29
21 พ.ย. 2557 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
20.60
24

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง