หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
6 พ.ย. 2555 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
41.00
2 พ.ย. 2555 กลุ่มบ้านชัยมูล ต.ชัยมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
45.00
30 ต.ค. 2555 กลุ่มขายยางก้อนถ้วยบ้านบ่อ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
40.50
2 ก.พ. 2555 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยางพาราบ้านกำแพงเพชร ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
29.00
10

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง