หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
40.45
100
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
36.50
200
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
37.50
36
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
37.59
42
16 ต.ค. 2556 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านเกี๋ยงดอย ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
37.00
30
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
34.75
10
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
37.50
12
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
35.00
40
16 ต.ค. 2556 กลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ผลิตยาง ต.นาโก-ต.กุดหว้า (ส่งโรงงาน) ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
39.50
49
16 ต.ค. 2556 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
38.80
35
16 ต.ค. 2556 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
39.80
70
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
37.00
12.5
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
42.00
3
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
43.00
0.7
16 ต.ค. 2556 กลุ่มลานยางบ้านสมัยสำราญ ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
39.50
38
16 ต.ค. 2556 สหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
39.00
-
16 ต.ค. 2556 กลุ่มนาซาว-โนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
40.50
100
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
39.00
28
16 ต.ค. 2556 กลุ่มยางพาราบ้านสูบพัฒนา ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
36.20
30
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสูงใหม่ (บ้านหยวก) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
36.00
25
16 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนภูทอง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
35.00
70
16 ต.ค. 2556 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
36.55
23
15 ต.ค. 2556 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
37.00
30
15 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีชมพูยางพารา จำกัด ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
39.55
30
15 ต.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
37.00
41
15 ต.ค. 2556 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยาง สกย.ชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
38.30
25
15 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
40.39
200
15 ต.ค. 2556 กลุ่มยางทองบ้านใหม่(คำลอด) ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
40.00
80
15 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองหัวช้าง จำกัด ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
40.40
100
15 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
35.50
4.8
15 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
35.50
46.5
15 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เวียงพร้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
37.00
7
15 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เวียงพร้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
42.00
7
15 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เวียงพร้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
43.00
1
15 ต.ค. 2556 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
40.20
35
15 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
36.00
20
15 ต.ค. 2556 กลุ่มบึงสวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
35.00
12
14 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
38.60
30
12 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
35.00
73
11 ต.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านสระแก้ว (แยกขาย) ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
39.00
18
11 ต.ค. 2556 กลุ่มร่วมใจพัฒนายางพารา ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
38.30
43.8
11 ต.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
36.70
51
11 ต.ค. 2556 กลุ่มสวนยางพาราบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
36.00
-
10 ต.ค. 2556 สหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
35.00
-
10 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
35.20
32
10 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
36.50
22
10 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
40.13
105
10 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
40.67
108
10 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
39.85
160
10 ต.ค. 2556 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
36.00
20

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง