หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
3 ธ.ค. 2555 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
45.88
180
3 ธ.ค. 2555 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
45.89
16
30 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ.นาเจริญ จำกัด ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
44.80
100
30 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีชมพูยางพารา จำกัด ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
43.10
35
30 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
45.33
120
30 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองหัวช้าง จำกัด ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
45.50
200
30 พ.ย. 2555 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
40.00
15
29 พ.ย. 2555 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
45.40
110
28 พ.ย. 2555 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
45.60
35
28 พ.ย. 2555 กลุ่มนาสิงห์ร่วมใจ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
45.95
73
28 พ.ย. 2555 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
45.80
58
28 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
46.30
105
28 พ.ย. 2555 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
45.92
57
28 พ.ย. 2555 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
45.00
57
28 พ.ย. 2555 กลุ่มยางคำนาดี ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
45.61
66
27 พ.ย. 2555 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
45.00
130
27 พ.ย. 2555 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
45.41
110
27 พ.ย. 2555 กลุ่มเกษตรกรยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
43.85
28
26 พ.ย. 2555 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
45.00
35
26 พ.ย. 2555 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
45.60
80
26 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
45.46
46
26 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
45.29
220
23 พ.ย. 2555 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
43.60
43
23 พ.ย. 2555 กลุ่มบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
43.00
7.5
23 พ.ย. 2555 กลุ่มขายยางก้อนถ้วยบ้านบ่อ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
41.50
15
23 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ.ชัยพร-หนองยาว จำกัด ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
43.70
58
22 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
44.92
83
22 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
45.65
150
22 พ.ย. 2555 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
43.75
32
21 พ.ย. 2555 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
44.50
70
21 พ.ย. 2555 กลุ่มหนองยอง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
44.50
46
21 พ.ย. 2555 กลุ่มขายยางอำเภอภูเรือ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
41.50
19
21 พ.ย. 2555 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
45.25
180
19 พ.ย. 2555 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
44.20
150
19 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
42.70
200
18 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีชมพูยางพารา จำกัด ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
43.10
40
18 พ.ย. 2555 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
42.52
63
18 พ.ย. 2555 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
40.60
30
17 พ.ย. 2555 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
39.00
25
16 พ.ย. 2555 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
44.15
96
16 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
44.60
107
15 พ.ย. 2555 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
42.40
15 พ.ย. 2555 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
42.85
51
15 พ.ย. 2555 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
43.25
68
15 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
43.20
103
15 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองหัวช้าง จำกัด ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
44.50
200
15 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
43.75
101
14 พ.ย. 2555 กลุ่มนาสิงห์ร่วมใจ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
42.52
71
14 พ.ย. 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเข็ง จำกัด ต.หนองเข็ง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
41.50
140
13 พ.ย. 2555 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
41.50

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง