หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
31 ต.ค. 2556 กลุ่มรวมยางโนนสวาท-ดงชมภู ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
36.00
50
31 ต.ค. 2556 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
36.20
56
31 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
36.15
56
31 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
36.20
36
31 ต.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านเสอเพลอ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
34.90
21
31 ต.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
35.80
30
31 ต.ค. 2556 กลุ่มยางพารา ต.น้ำสวย ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
32.00
28
31 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
33.00
6
31 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
33.10
20
31 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
35.65
56
31 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
35.50
77
31 ต.ค. 2556 กลุ่มนาคูณนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
36.40
30
31 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสา(โคกก่อง) ต.โคกก่อง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
36.00
61
31 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสา(โคกก่อง) ต.โคกก่อง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
33.50
20
31 ต.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
33.30
45
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
36.60
87.5
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
37.35
60
30 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
36.00
61
30 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองหัวช้าง จำกัด ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
36.50
100
30 ต.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
33.50
36
30 ต.ค. 2556 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
32.00
25
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
35.29
30
30 ต.ค. 2556 กลุ่มศรีอุบลพัฒนา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
33.80
20
30 ต.ค. 2556 กลุ่มนาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
34.70
18
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
35.00
20
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
35.60
30
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
33.60
45
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.50
26
30 ต.ค. 2556 กลุ่ม สกย.บ้านคำไผ่ ต.ลศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
35.50
60
30 ต.ค. 2556 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
36.10
70
30 ต.ค. 2556 กลุ่มนาซาว-โนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
36.60
100
30 ต.ค. 2556 กลุ่มซับคะนิง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
29.00
-
30 ต.ค. 2556 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
32.15
72
30 ต.ค. 2556 กลุ่มบึงสวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
32.50
10
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสะพานทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.70
39.8
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
33.00
35
30 ต.ค. 2556 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
35.20
34.5
30 ต.ค. 2556 กลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ผลิตยาง ต.นาโก-ต.กุดหว้า (ส่งโรงงาน) ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
36.00
59
30 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพนไผ่ จำกัด ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
32.50
10
30 ต.ค. 2556 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
35.60
42
30 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.บ้านดงเหนือ (ขายโรงงาน ไม่ประมูล) ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
36.51
30
30 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
37.10
130
30 ต.ค. 2556 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
36.00
27
30 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
35.00
9
30 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
38.00
0.7
30 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
41.00
0.7
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
36.60
84
30 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
33.00
41.5
30 ต.ค. 2556 กลุ่มยางทองบ้านใหม่(คำลอด) ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
30.20
70
30 ต.ค. 2556 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
35.70
39

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง