หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
7 ม.ค. 2559 กลุ่มรวมยางโนนสวาท ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
15.60
74
7 ม.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
16.60
11
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
15.00
18
7 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรยางพาราบ้านดอนหอ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
18.00
15
7 ม.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
14.50
10
7 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
16.30
6.8
7 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
15.65
21
7 ม.ค. 2559 กลุ่มต้นตาลศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
15.30
18
7 ม.ค. 2559 ลานขายยางพ่อสาริน ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
14.00
11
7 ม.ค. 2559 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
14.00
20
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
15.00
50
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
14.10
13
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
16.60
40
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
16.00
175
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
15.10
29.4
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
16.00
16.5
7 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
14.50
50
7 ม.ค. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
14.25
180
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
14.60
18.2
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
13.20
9
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางภูทับฟ้าพัฒนา ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
16.81
49.2
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.00
52
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
14.00
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
15.25
48.5
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
16.10
27
7 ม.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
17.11
37
6 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราหนองพอกจำกัด ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
15.05
16
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.พัฒนายางดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.50
84
6 ม.ค. 2559 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.20
18
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
15.20
18
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
14.60
28
6 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
15.25
76
6 ม.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
15.70
36
6 ม.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
15.95
48
6 ม.ค. 2559 สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอกจำกัด ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
15.20
88
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ประสานมิตรยางพารา ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
16.50
54
6 ม.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษมณี ม.4 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
14.60
16.00
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.00
27
6 ม.ค. 2559 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
16.50
43
6 ม.ค. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
14.10
28.7

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง