หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
15 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เวียงพร้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
43.00
1
15 ต.ค. 2556 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
40.20
35
15 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
36.00
20
15 ต.ค. 2556 กลุ่มบึงสวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
35.00
12
14 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
38.60
30
12 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
35.00
73
11 ต.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านสระแก้ว ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
39.00
18
11 ต.ค. 2556 กลุ่มร่วมใจพัฒนายางพารา ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
38.30
43.8
11 ต.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
36.70
51
11 ต.ค. 2556 กลุ่มสวนยางพาราบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
36.00
-
10 ต.ค. 2556 สหกรณ์ยางพาราไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
35.00
-
10 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
35.20
32
10 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
36.50
22
10 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
40.13
105
10 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
40.67
108
10 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
39.85
160
10 ต.ค. 2556 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
36.00
20
10 ต.ค. 2556 กลุ่มยางคำนาดี ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
39.50
62
10 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
38.10
25.4
10 ต.ค. 2556 กลุ่มยางพาราพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
39.60
24
10 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวาริชภูมิ จำกัด ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
38.25
26
10 ต.ค. 2556 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
39.60
75
10 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
35.30
14
10 ต.ค. 2556 กลุ่มนาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
34.40
22
9 ต.ค. 2556 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
39.70
70
9 ต.ค. 2556 กลุ่มบ้านดอนปอ ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
39.42
51
9 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
40.10
80
9 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผัง4ใหม่ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
34.50
10
9 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
38.20
17
9 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพนไผ่ จำกัด ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
37.20
7.5
9 ต.ค. 2556 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
40.29
235
9 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
36.35
95
9 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเทพนิมิตร จำกัด ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
37.00
40
9 ต.ค. 2556 กลุ่มบ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
39.10
-
8 ต.ค. 2556 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัด ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
35.23
30
8 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
35.30
30
8 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
39.02
32
8 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
39.30
100
8 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
35.50
65
8 ต.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
36.22
90
8 ต.ค. 2556 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
38.20
34
8 ต.ค. 2556 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านหนองโพน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
38.20
32.5
8 ต.ค. 2556 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
38.20
17
8 ต.ค. 2556 กลุ่มบุญทันยางพาราและการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
38.20
50
8 ต.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
38.60
30
8 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
33.50
21.3
8 ต.ค. 2556 กลุ่มรัฐวิสหกิจหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
39.56
70
8 ต.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนดินแดง-นาอ่างคำ ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย
35.10
26
8 ต.ค. 2556 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
39.00
32
8 ต.ค. 2556 กลุ่มวิสาหกิจชาวสวนยาง สกย ตำบลบ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
37.50
-

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง