หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
21 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
37
3
21 ก.พ. 2560 สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทาจำกัด ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
38.80
30
21 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
37.39
21 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
42.29
42
21 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
40.00
41
21 ก.พ. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
39.66
28
21 ก.พ. 2560 กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
37.50
12
21 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
40.50
27
21 ก.พ. 2560 กลุ่มกยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
40.10
50
21 ก.พ. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
40.20
50
21 ก.พ. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางและรวบรวมยางพารานาเดื่อ จำกัด ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
37.50
22
21 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
40.00
71
21 ก.พ. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัด ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
42.70
63
21 ก.พ. 2560 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
40.00
45
20 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางร่วมกลุ่มหู่มบ้าน (เลิกกลุ่ม) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
39.00
4
20 ก.พ. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
39.00
5
20 ก.พ. 2560 กลุ่มพัฒนาการยางพาราท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
38.90
20
20 ก.พ. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
38.00
50
20 ก.พ. 2560 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
40.45
80
19 ก.พ. 2560 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
43.20
50
19 ก.พ. 2560 กลุ่มยางพาราบ้านหนองโน-บ้านโคกนาคำ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
43.00
5.5
17 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
43.50
83
17 ก.พ. 2560 กลุ่มยางหินสามโง้น ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
43.50
10
17 ก.พ. 2560 กลุ่มยางพาราคำบง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
41.40
18
17 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
44.00
49
17 ก.พ. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
41.80
22
16 ก.พ. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
44.95
63
16 ก.พ. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
41.10
25
16 ก.พ. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ จำกัด ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
44.00
116
16 ก.พ. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
44.75
27
16 ก.พ. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
41.50
30
16 ก.พ. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จำกัด ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
42.50
18
16 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
44.50
10
16 ก.พ. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
43.00
50
16 ก.พ. 2560 กลุ่มหัวนาคำยางทอง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
44.60
35
16 ก.พ. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
44.90
69
16 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
44.30
45
15 ก.พ. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
43.00
30
15 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง ก.ย.ท บ้านหินตลาด ศรีสง่า ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
42.30
28
15 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
38.10
12

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง