หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
23 ก.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.10
34.00
23 ก.ย. 2558 สหกรณ์หนองบัวเงิน จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.25
80.00
23 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
22.75
61.00
22 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
22.60
16.540
22 ก.ย. 2558 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
21.90
19.8
22 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสกย.แก่งคันนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
23.65
48
22 ก.ย. 2558 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
23.69
38.00
22 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
23.20
48.00
22 ก.ย. 2558 กลุ่มแสนสุขยางพารา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
23.30
30.00
22 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.30
47.00
22 ก.ย. 2558 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
21.90
19.8
22 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
22.60
7.900
22 ก.ย. 2558 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
23.50
100.00
22 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
22.30
95.00
22 ก.ย. 2558 จุดรวมยางบ้านโคกบุญสนอง ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
21.80
25.00
22 ก.ย. 2558 ลานขายยางพ่อสาริน ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
21.70
5.00
22 ก.ย. 2558 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.00
50.00
22 ก.ย. 2558 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านหนองโพน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
24.00
15.00
22 ก.ย. 2558 สหกรณ์กลุ่มเชียงเครือ จำกัด ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
23.70
23.700
22 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
22.70
22.439
22 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
21.80
36.44
21 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
23.52
30.00
21 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
22.60
17.00
20 ก.ย. 2558 กลุ่มปลูกยาง บ้านร่องหวาย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
22.50
30.5
18 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางเทพปิ่นพามีดอนแดง ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
23.00
8.5
18 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.60
60.00
18 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราน้ำพอง ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
22.50
10.150
18 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
24.00
30.00
18 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวคูดิน ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
24.00
30.00
18 ก.ย. 2558 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
23.56
70.84
17 ก.ย. 2558 กลุ่มยางพาราบ้านนาจาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
23.50
22.8
17 ก.ย. 2558 กลุ่มยางถ้วย บ้านอินทร์แปลง ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
24.40
15.3
17 ก.ย. 2558 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
23.83
70.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านนาทม ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.00
6.200
17 ก.ย. 2558 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
22.00
8.714
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
22.60
40.300
17 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
223.80
40.00
17 ก.ย. 2558 สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
23.55
26.388
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ยางสาว 4 หมู่บ้าน ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
23.35
23.700
17 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางบุ่งคล้า-ภูวัว จำกัด ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.20
70.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ประสานมิตรยางพารา ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.65
20.00
17 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองเดิ่นยางพารา จำกัด ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.55
81.00
17 ก.ย. 2558 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษมณี ม.4 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
21.85
19.00
17 ก.ย. 2558 สหกรณ์ สกย.หนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.00
10.743
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.20
45.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มนาสะแบงหนองทรายด่อน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.25
21.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
22.00
22.700
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสุขเจริญ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
23.65
15.492
17 ก.ย. 2558 กลุ่มตลาดยางบ้านนาคูณ ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.30
10.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มขายยางพาราบ้านคําจําปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
22.00
20.00

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง