หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
2 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
22.50
19.00
2 ก.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.60
70.00
2 ก.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
22.80
21.00
2 ก.ย. 2558 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.35
47.00
2 ก.ย. 2558 สหกรณ์สวนยางชุมชนโป่งไฮ จำกัด ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.15
30.00
1 ก.ย. 2558 ลานยาง ค.ศ.น. บ้านคลองทิพย์ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.20
38.700
1 ก.ย. 2558 กลุ่มรวมยางบ่อลูกรังหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.00
9.00
1 ก.ย. 2558 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.20
15.00
1 ก.ย. 2558 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
24.05
126.00
1 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอ.ศรีชมพู ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
23.00
31.00
1 ก.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนม่วง (ป่าสัก) ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
22.00
9.916
1 ก.ย. 2558 กลุ่มยางถ้วย บ้านอินทร์แปลง ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
22.50
13.00
1 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัง จำกัด ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
21.50
20.00
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.20
50
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
23.70
27
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
24.60
40
1 ก.ย. 2558 สหกรณ์ สกย.ท่าคันโท จำกัด ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
24.50
25
1 ก.ย. 2558 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
23.21
76
1 ก.ย. 2558 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.20
40
1 ก.ย. 2558 จุดรวมยางบ้านคำด้วง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
21.50
42
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
22.50
40.6
1 ก.ย. 2558 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.50
65
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.คำไผ่พัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.35
31.50
1 ก.ย. 2558 กลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ผลิตยาง ต.นาโก-ต.กุดหว้า ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
24.00
38
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
21.80
35
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
22.30
5.4
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.60
20
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.70
17.9
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.50
17
1 ก.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านเสอเพลอ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
24.00
18
1 ก.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
25.05
90.00
1 ก.ย. 2558 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
21.60
46
1 ก.ย. 2558 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
23.30
36
1 ก.ย. 2558 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.15
45
1 ก.ย. 2558 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.32
80
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
23.20
21.3
1 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านอู่คำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.50
22.7
31 ส.ค. 2558 กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
22.00
8.00
31 ส.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.50
34.7
31 ส.ค. 2558 กลุ่มยางก้อนถ้วยบ้านหนองคล้า2 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.20
19.00
31 ส.ค. 2558 กลุ่มโคกกะแซ2(ป่าปาล์ม) ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.80
28.00
31 ส.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลไคสี จำกัด ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.20
25.00
31 ส.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์ สกย. ห้วยเม็ก หนองกรุงศรี ท่าคันโท จำกัด ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
23.00
28.00
31 ส.ค. 2558 กลุ่มปลูกยาง บ้านร่องหวาย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
21.80
30
31 ส.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
21.50
10.2
31 ส.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
22.40
8
29 ส.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
22.00
4.00
29 ส.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.30
30.00
29 ส.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.80
25
29 ส.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
21.80
25

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง