หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
23.80
6.3
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มวังสิม ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26
26
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางพาราบ้านนาจาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
25.35
14
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสูบ หมู่1 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
25.80
4.3
15 มิ.ย. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
25.65
50
15 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาดง จำกัด ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.60
-
15 มิ.ย. 2559 สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
25.30
65
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง ตำบลกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
24.80
11.4
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านหนองเทา ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
25.25
12
15 มิ.ย. 2559 สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
25.02
24
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มห้วยน้ำเย็น ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25.40
12
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มแสงจันทร์พัฒนาการยาง ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.70
56
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุวรรณภูมิ ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25.10
7.2
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกยางพาราตำบลโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
25.00
7
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มลานยางกลางทุ่ง(ดงบังใต้2) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.00
5
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มเครือข่ายยางพาราโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
24.61
5
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
25.20
12
15 มิ.ย. 2559 ตลาดนัดยางพาราเหล่าหมู่8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
25.50
15
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.35
7.7
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
24.10
4.9
15 มิ.ย. 2559 สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จำกัด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
25.19
34
15 มิ.ย. 2559 สหกรณ์หนองบัวเงิน จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.00
60
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
25.40
60
15 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.52
22.3
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสุขสำราญ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
25.00
18
14 มิ.ย. 2559 สหกรณ์สาวแลรวมเกษตร จำกัด ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
24.50
22
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มพลังจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.70
40
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.00
22.1
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
24.20
11
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านน้อยอุบล ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
25.25
7
14 มิ.ย. 2559 สหกรณ์ยางพาราโนนประทายจำกัด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
24.65
6
14 มิ.ย. 2559 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
25.70
22
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
23.60
12
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.05
100
14 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
25.60
40
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
23.00
6.2
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25.50
26
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.05
100
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
23.30
17.3
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
25.50
21.4

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง