หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
2 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
15.80
21
2 ก.พ. 2559 สหกรณ์ดอนตาล จำกัด ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
16.79
15
2 ก.พ. 2559 สหกรณ์การเกษตรดอนตาล 2 จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
17.50
50
2 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสว่าง ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
17.31
2 ก.พ. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำชะอี จำกัด ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
15.00
8
2 ก.พ. 2559 วิสาหกิจชุมชนปลูกยางพาราตำบลชะโนดน้อย ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
16.70
6.3
2 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โพธิ์คำ ต.บ้านตาด อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
16.00
14
2 ก.พ. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
16.20
16.5
2 ก.พ. 2559 กลุ่มบ้านแดง ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
16.70
12.4
2 ก.พ. 2559 สหกรณ์การเกษตรบ้านโนนสูง-หินสิ่ว ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
17.25
48
2 ก.พ. 2559 สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทาจำกัด ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
17.29
26.6
2 ก.พ. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนายาง จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
18.55
100
2 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
16.00
12
2 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
16.50
14
1 ก.พ. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (สมประสงค์) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
16.20
29
1 ก.พ. 2559 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
16.55
49
1 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านละเวี้ย ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
15.30
20
1 ก.พ. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์โคกก่ง-สายนาดง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
16.80
17
1 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านพิทักษ์ไทย ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
16.25
10
1 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ยางสาว 4 หมู่บ้าน ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
16.80
1 ก.พ. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาดง จำกัด ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
16.10
1 ก.พ. 2559 กลุ่มรวมยางบ่อลูกรังหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
16.50
23
1 ก.พ. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ยางพาราบ้านท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
17.50
53
1 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
16.00
18
1 ก.พ. 2559 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
17.40
58
1 ก.พ. 2559 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
16.80
43
1 ก.พ. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
17.00
125
1 ก.พ. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
17.10
12
1 ก.พ. 2559 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
16.50
25
1 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
17.20
37
1 ก.พ. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านอำปิล ม. 20 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
16.25
7
1 ก.พ. 2559 กลุ่มยางหินสามโง้น ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
16.50
13
31 ม.ค. 2559 สหกรณ์กลุ่มชาวสวนยางบ้านคำเม็ก ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
15.00
4
31 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
15.00
20
31 ม.ค. 2559 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
16.50
18
29 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านทำนบ ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
18.76
9
29 ม.ค. 2559 กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
15.80
4
29 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่พัฒนา ต.ห้วยหินขาว อ.ปากชม จ.เลย
16.90
44
29 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
15.30
28
29 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
15.40
21

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง