หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
20 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรตำบลนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
43.00
-
19 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
57.14
240
19 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
39.00
18
19 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
43.60
50
19 ม.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
42.00
11
19 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
42.50
30
19 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านภูนก ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
39.30
15
19 ม.ค. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
40.00
22
19 ม.ค. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
40
22
19 ม.ค. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
42
65
19 ม.ค. 2560 กลุ่มหัวนาคำยางทอง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
43
51
19 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
40.10
24
19 ม.ค. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
43
75
19 ม.ค. 2560 กลุ่ม กยท.ศิริพัฒน์ศิริมงคล ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
42.20
-
19 ม.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
38.00
37
19 ม.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
44.13
-
19 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
39.00
18
19 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
40.00
12
18 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยุกต์ใหม่พัฒนายาวพาราคำบง ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
42.80
28
18 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
43.15
43
18 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางสระทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
40.55
27
18 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยุกต์ใหม่พัฒนายาวพาราคำบง ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
42.80
28
18 ม.ค. 2560 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
43.10
85
18 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านปากช่อง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
43.29
25
18 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านห้วยเจริญ ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
38.60
6
18 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
42.10
26
18 ม.ค. 2560 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด(กกแดง) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
42.39
35
18 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ จำกัด ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
40.10
80
17 ม.ค. 2560 สหกรณ์การยางตำบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
34.70
-
17 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(โพนสวาง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
36.00
8
17 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
43.28
60
17 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
40.35
30
16 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
37.00
35
16 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
39.00
-
16 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
39.20
38
13 ม.ค. 2560 กลุ่มหนองบัวพัฒนา ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
35.00
30
13 ม.ค. 2560 กลุ่ม กยท.หนองแซงสร้อยพัฒนายาง ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
35.70
27.6
12 ม.ค. 2560 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
33.50
15
12 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
53.39
230
12 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
36.80
9.8

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง