หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
8 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสำราญชัย ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
27.5
14.2
8 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่ายม-ทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
27.2
2.4
8 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง2 ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
27.00
15
7 ม.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
27.70
30
7 ม.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
30.50
20
7 ม.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
33.50
20
7 ม.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
38.50
20
7 ม.ค. 2557 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
31.50
60
7 ม.ค. 2557 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
29.20
30
7 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
30.00
150
7 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
30.00
55
7 ม.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
27.00
28
7 ม.ค. 2557 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27.20
14
7 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
28.60
20
7 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
28.43
35.7
7 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27.50
22
7 ม.ค. 2557 กลุ่มรวมใจพัฒนายางพารา ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
30.00
25
7 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
29.60
40
7 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
26.80
20
7 ม.ค. 2557 กลุ่มยางโนนทัน ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.20
40
7 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
29.70
70
7 ม.ค. 2557 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
29.90
42
7 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
30.10
33
7 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองหัวช้าง จำกัด ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
30.20
100
7 ม.ค. 2557 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
39.70
38
7 ม.ค. 2557 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
31.50
77
7 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
29.00
8.9
7 ม.ค. 2557 กลุ่มยางพาราบ้านคำปะกั้ง ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29.10
30
7 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวช้าง (โสมเยี่ยม) ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
28.60
33.3
7 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
28.50
20
6 ม.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านนาคำ2 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
29.00
40
6 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
29.10
75
6 ม.ค. 2557 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
30.10
150
6 ม.ค. 2557 กลุ่มยางก้อนถ้วยบ้านโคกสะอาด ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
30.10
-
6 ม.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
30.10
30
6 ม.ค. 2557 กลุ่มสวนยางตำบลบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
30.10
37
6 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
28.50
23
4 ม.ค. 2557 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
30.05
110
3 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสร้างก่อ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
29.40
20
3 ม.ค. 2557 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
33.00
23
3 ม.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
29.25
20
3 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
31.60
16
2 ม.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
33.00
12
28 ธ.ค. 2556 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
30.00
37
28 ธ.ค. 2556 สหกรณ์กองทุนสวนยางตลาดอำเภอปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
28.00
0.5
26 ธ.ค. 2556 ตลาดยางพาราบ้านเหล่าหนองยาง ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
32.00
-
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
31.70
28.7
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
31.50
9
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.95
105
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
33.20
75

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง