หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
20 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
33.00
1
20 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
36.00
1
20 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
38.00
1
20 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแม่แตง จำกัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
45.00
1
20 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
38.50
9.6
20 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
40.20
14.3
20 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.แม่ข้าวต้ม ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
40.00
9
19 ก.ย. 2556 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
43.09
180
19 ก.ย. 2556 กลุ่มยางโนนทัน ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
42.10
60
19 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
41.85
75
19 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
40.05
31
19 ก.ย. 2556 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
42.40
106
19 ก.ย. 2556 กลุ่มยางบ้านท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
39.50
37
19 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
41.35
56
19 ก.ย. 2556 กลุ่มยางดงหม้อทองใต้ ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
40.46
13
18 ก.ย. 2556 กลุ่มสี่แยกถำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
41.80
32
18 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
39.25
18
18 ก.ย. 2556 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
38.50
23
18 ก.ย. 2556 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
41.50
36
18 ก.ย. 2556 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
40.00
29
18 ก.ย. 2556 กลุ่มยางพาราบ้านสูบพัฒนา ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
39.60
29
18 ก.ย. 2556 กลุ่มยางบ้านเสอเพลอ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
42.10
23
18 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสะพานทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
39.50
22
18 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
42.50
27
18 ก.ย. 2556 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
41.00
44.6
18 ก.ย. 2556 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
41.30
13
18 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลนาดง ต.นาล้อม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
44.00
81
18 ก.ย. 2556 กลุ่ม สกย.ตำบลนาแสง ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
44.00
49
18 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
37.00
6
17 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
39.50
23.5
17 ก.ย. 2556 กลุ่มส.ก.ย ตำบลทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
38.50
-
17 ก.ย. 2556 กลุ่มผาขาวพัฒนายาง ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
41.50
17
17 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
44.20
62
17 ก.ย. 2556 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
42.10
26
17 ก.ย. 2556 กลุ่มเกษตรกรยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
42.30
25
17 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กกดู่ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
38.50
30
17 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
40.80
12.5
17 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
40.00
5
17 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
41.50
46
17 ก.ย. 2556 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
38.00
10.7
17 ก.ย. 2556 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
43.00
30
17 ก.ย. 2556 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
42.00
35
17 ก.ย. 2556 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
40.90
8.6
16 ก.ย. 2556 กลุ่มประชาร่วมมิตร ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
36.37
14
14 ก.ย. 2556 กลุ่มบ้านน้ำพ่น ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
41.00
20
12 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
42.05
47
12 ก.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
44.30
70
12 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
44.00
20
12 ก.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
42.50
15
12 ก.ย. 2556 กลุ่มรัฐวิสหกิจหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
44.20
51

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง