หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
11 พ.ย. 2556 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
30.50
32
11 พ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
34.50
30
11 พ.ย. 2556 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
30.50
32
8 พ.ย. 2556 กลุ่มสวนยางพาราบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
33.90
8
8 พ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
31.00
4
8 พ.ย. 2556 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
30.50
16
7 พ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.40
73
7 พ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
32.30
17.5
7 พ.ย. 2556 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
35.40
200
7 พ.ย. 2556 กลุ่มสกย.ตำบลโนนสว่าง ต.หนองเข็ง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
30.00
-
7 พ.ย. 2556 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
34.00
8
7 พ.ย. 2556 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
32.20
20
7 พ.ย. 2556 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
36.00
65
7 พ.ย. 2556 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
32.20
22
7 พ.ย. 2556 กลุ่มนาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
30.00
9
7 พ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
33.00
21
7 พ.ย. 2556 กลุ่มบ้านโนนภูทอง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
32.20
7
6 พ.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
36.50
80
6 พ.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์ สกย. ห้วยเม็ก หนองกรุงศรี ท่าคันโท จำกัด ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
34.35
50
6 พ.ย. 2556 กลุ่มดงต้องแสงตะวันก้าวหน้า ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
35.10
85
6 พ.ย. 2556 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
36.30
80
5 พ.ย. 2556 กลุ่มรัฐวิสหกิจหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
36.50
100
5 พ.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ.นาเจริญ จำกัด ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
35.50
60
5 พ.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
36.09
138
5 พ.ย. 2556 กลุ่มบุญทันยางพาราและการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
34.50
80
5 พ.ย. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
35.40
40
5 พ.ย. 2556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
35.50
36
5 พ.ย. 2556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
39.50
3
5 พ.ย. 2556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
43.80
3
5 พ.ย. 2556 กลุ่มบ้านโพนงาม ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
32.00
27
5 พ.ย. 2556 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
36.38
167
5 พ.ย. 2556 กลุ่มผู้ขายยางอำเภอห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
35.20
30.6
5 พ.ย. 2556 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.10
56
4 พ.ย. 2556 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
34.70
120
3 พ.ย. 2556 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
37.02
125.5
1 พ.ย. 2556 กลุ่มขายยางก้อนถ้วยบ้านบ่อ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
35.00
25
1 พ.ย. 2556 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
36.90
61
1 พ.ย. 2556 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
36.70
61.1
1 พ.ย. 2556 กลุ่มสกย.อุดมดีพัฒนายาง ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
36.70
30
1 พ.ย. 2556 กลุ่มนาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
33.15
20
1 พ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
33.20
13
1 พ.ย. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโปร่ง-ตาดทอง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
35.60
13
1 พ.ย. 2556 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
35.80
56
1 พ.ย. 2556 กลุ่มยางดงหม้อทองใต้ ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
36.30
19
1 พ.ย. 2556 กลุ่มประชาร่วมมิตร ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
30.00
2
1 พ.ย. 2556 กลุ่มยางสะพานทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.70
39.8
1 พ.ย. 2556 กลุ่มสวนยางพาราบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
31.5
8
31 ต.ค. 2556 กลุ่มยางโนนทัน ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
37.60
65
31 ต.ค. 2556 กลุ่มรวมยางโนนสวาท-ดงชมภู ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
36.00
50
31 ต.ค. 2556 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
36.20
56

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง