หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
22 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเพิ่ม2 ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
15.30
35
22 ม.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(โพนสาง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
15.20
5
21 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
16.60
52
21 ม.ค. 2559 จุดรวมยางบ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
16.00
7
21 ม.ค. 2559 กลุ่มบ้านสีสุก-ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
15.50
-
21 ม.ค. 2559 กลุ่มหนองบัวพัฒนา ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
16.50
7
21 ม.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านหวาย ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
15.30
20
21 ม.ค. 2559 กลุ่มตลาดคำฮี ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
14.50
-
21 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางบุ่งคล้า-ภูวัว จำกัด ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
16.60
-
21 ม.ค. 2559 ตลาดลานยางบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
16.40
-
21 ม.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
16.50
40
21 ม.ค. 2559 กลุ่มบ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
16.00
17
21 ม.ค. 2559 กลุ่มนาดียางพารา ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
14.70
16
21 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาอุดม ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
17.30
14.5
21 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
17.05
31
21 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านก้อง2 ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
14.60
17
21 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
17.00
33.7
21 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
16.60
70
20 ม.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
16.30
41
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
15.40
40
20 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
15.40
4.4
20 ม.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองตะลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
15.40
13
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
16.24
9
20 ม.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
16.00
14.5
20 ม.ค. 2559 กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
15.60
6
20 ม.ค. 2559 กลุ่มโคกดินแดงพัฒนา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
16.32
34
20 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางคำพอุง ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
17.50
13
20 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
16.85
27
20 ม.ค. 2559 สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทาจำกัด ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
17.06
23
20 ม.ค. 2559 สหกรณ์กลุ่มชาวสวนยางบ้านคำเม็ก ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
14.00
6
20 ม.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
14.50
31
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านกระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
16.69
16
20 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางร่วมใจบ้านโนนสา จำกัด ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
17.29
88
20 ม.ค. 2559 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
16.40
67
20 ม.ค. 2559 กลุ่มรวมยางบ่อลูกรังหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
16.50
23
20 ม.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
16.20
36
20 ม.ค. 2559 สหกรณ์โพธิ์พัฒนายางพารา จำกัด ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
16.50
30
20 ม.ค. 2559 กลุ่มห้วยน้ำเย็น ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
16.40
20
20 ม.ค. 2559 กลุ่มหนองหลวงพัฒนา2 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
16.30
23
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ชุมพล2 ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
14.85
20

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง