หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
15 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
26.80
2.6
14 ก.ค. 2558 กลุ่มต้นตาลศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.80
26
14 ก.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.50
25
14 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
26.40
2
14 ก.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
27.40
7
14 ก.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
26.80
15
14 ก.ค. 2558 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.80
46
14 ก.ค. 2558 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.90
42
14 ก.ค. 2558 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
26.85
80
14 ก.ค. 2558 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
24.50
32
14 ก.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
26.68
8
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
25.60
11.2
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
25.20
28.3
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
25.70
27
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.40
23
14 ก.ค. 2558 กลุ่มบ้านสีสุก-ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
27.30
10
14 ก.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.50
23
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.50
70
14 ก.ค. 2558 กลุ่มสมหวัง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
27.00
47
14 ก.ค. 2558 จุดรวมยางบ้านโคกบุญสนอง ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
24.50
30
14 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
26.20
27
14 ก.ค. 2558 กลุ่มต้นตาลศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.50
25
14 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพลังยางทอง จำกัด ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
27.55
2
14 ก.ค. 2558 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
27.30
37.8
14 ก.ค. 2558 กลุ่มโคกกะแซ2(ป่าปาล์ม) ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.20
20
14 ก.ค. 2558 กลุ่มลานไทยเจริญ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
28.35
16.5
14 ก.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
25.90
40
14 ก.ค. 2558 กลุ่มยางโนนทัน ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
27.50
50
14 ก.ค. 2558 กลุ่มรวมยางพาราบ้านไทรงาม ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
25.20
15
14 ก.ค. 2558 กลุ่มยางหิน3โง้น ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.60
20
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.50
63.9
14 ก.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
28.18
65
14 ก.ค. 2558 กลุ่มยางสกย.ท่าช้างเจริญไพศาล ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
26.40
20
14 ก.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านเสียว ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
24.20
10.4
14 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
26.43
28
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26.70
41.8
14 ก.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.80
18
14 ก.ค. 2558 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
26.50
15
14 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
24.90
6.5
14 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
26.40
5.8
14 ก.ค. 2558 กลุ่มแสนสุขยางพารา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.30
19
14 ก.ค. 2558 กลุ่มลานไทยเจริญ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26.70
16.6
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
26.80
46
14 ก.ค. 2558 กลุ่มลานไทยเจริญ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26-70
16
14 ก.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
27.00
9.4
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.60
22
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางหนองบัวแดง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
26.30
36.4
14 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25.70
18
14 ก.ค. 2558 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.30
21
14 ก.ค. 2558 กลุ่มลานยางบ้านทุ่ง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.60
53

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง