หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
2 มิ.ย. 2560 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
27.20
42
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มแสงจันทร์พัฒนาการยาง ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
27.90
56
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มพลังจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
28.00
50
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ชุมพล2 ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
26.70
24
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
28.00
23
1 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางศิสาอาสน์ จำกัด ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
27.70
9
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
27.00
35
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
27.30
26
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางสังคม ม.2,1 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
26.10
60.7
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
27.50
56
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
26.32
4
1 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
27.30
39
1 มิ.ย. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
27.00
20
31 พ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราหนองพอกจำกัด ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
28.00
10
31 พ.ค. 2560 กลุ่มยางหนองแซงสร้อยร่วมใจ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
27.80
13
31 พ.ค. 2560 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
28.50
29
31 พ.ค. 2560 กลุ่มอุดมพรยางพารา ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
28.00
34
31 พ.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
29.13
14
31 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านแม่ทาง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
27.70
12
31 พ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
28.05
15
31 พ.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
28.00
19
31 พ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
29.00
5
31 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
28.40
61
31 พ.ค. 2560 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
28.39
76
30 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
28.00
15
30 พ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัด ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
29.50
21
30 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสว่าง ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
30.00
10
30 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราคำผักกูด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
28.70
4
30 พ.ค. 2560 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
27.80
14
30 พ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
27.65
47
30 พ.ค. 2560 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
27.19
30
29 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
29.00
28
29 พ.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
29.17
10
28 พ.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราโนนสังข์ศรี ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
25.15
15
25 พ.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
30.40
14
25 พ.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
30.80
6
25 พ.ค. 2560 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
31.60
6.5
25 พ.ค. 2560 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
29.80
27
24 พ.ค. 2560 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
31.00
50
24 พ.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางซำเจียง จำกัด ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
29.10
6.3

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง