หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
29 เม.ย. 2559 ตลาดลานยางบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
34.80
9
29 เม.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
34.10
19
28 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
34.50
12.5
28 เม.ย. 2559 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
35.09
20
27 เม.ย. 2559 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
35.00
23
27 เม.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางบึงโขงหลง จำกัด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
34.60
20
27 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
34.00
12.8
27 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
34.40
17.5
26 เม.ย. 2559 กลุ่มยางบ้านโคกนิยม ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
33.75
7
26 เม.ย. 2559 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
31.20
7
26 เม.ย. 2559 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
32.00
4.8
26 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
34.80
18
26 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
33.70
15.7
26 เม.ย. 2559 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
31.10
3.2
26 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
31.50
12
26 เม.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
31.30
18
26 เม.ย. 2559 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
33.20
5.7
26 เม.ย. 2559 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.80
12
25 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านปากราง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
30.30
20
25 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านปากราง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
30.30
20
22 เม.ย. 2559 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
30.30
6
22 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
31.65
10
22 เม.ย. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
29.20
1.2
22 เม.ย. 2559 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
30.10
6
22 เม.ย. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
30.00
3.5
22 เม.ย. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
31.00
20
21 เม.ย. 2559 กลุ่มแสงจันทร์พัฒนาการยาง ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
31.30
7
21 เม.ย. 2559 กลุ่มพลังจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
31.00
7
21 เม.ย. 2559 กลุ่มสมหวัง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
30.50
15
21 เม.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
27.00
6
21 เม.ย. 2559 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
28.40
28
20 เม.ย. 2559 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
29.00
6
20 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
28.80
13.6
20 เม.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลไคสี จำกัด ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
29.50
2
20 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
29.50
8
20 เม.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางพะทายจำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
28.90
8
19 เม.ย. 2559 กลุ่มลานยางบ้านทุ่ง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
29.50
12
19 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
28.00
12
18 เม.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.40
5
12 เม.ย. 2559 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
25.20
8

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง