หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านโนนอุดม ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
37.15
-
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มลานยางบ้านสมัยสำราญ ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
36.35
40
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางพาราบ้านคำปะกั้ง ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
37.00
-
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองหัวช้าง จำกัด ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
37.60
120
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีชมพูยางพารา จำกัด ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
36.00
44
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
33.30
70
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
35.60
28
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
36.35
40
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
34.30
15
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
36.60
61
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
36.70
53.5
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
37.37
52
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
36.40
42
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
38.00
24
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
36.70
30
9 ธ.ค. 2556 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
33.80
22
9 ธ.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
33.00
45
9 ธ.ค. 2556 กลุ่มนาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
31.50
25
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางสะพานทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
33.50
28
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
35.60
22
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
35.20
36
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มสวนยางพาราบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
35.10
15
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
35.50
50
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.20
23
5 ธ.ค. 2556 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
33.50
35
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
37.84
120
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผัง4ใหม่ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
32.80
12
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
34.80
5.5
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
34.80
21.8
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
36.20
85
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
36.10
-
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มนาสิงห์ร่วมใจ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
37.10
55
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
32.50
22
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.50
30
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มบุญทันยางพาราและการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
35.10
55
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
37.17
130
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มหนองยอง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
36.80
55
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
36.30
50
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
33.20
72
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มขายยางพาราบ้านชุมภูพร ต.ชมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
36.20
32
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
37.35
130
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
37.20
140
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
36.25
160
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.60
55.4
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.00
-
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางพาราพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
36.20
32
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
35.10
16
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มดงต้องแสงตะวันก้าวหน้า ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
35.40
75
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.70
65
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
36.50
70

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง