หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
33.30
70
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางดงสวรรค์ยางพารา ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
35.60
28
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
36.35
40
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
34.30
15
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
36.60
61
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
36.70
53.5
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
37.37
52
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
36.40
42
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
38.00
24
11 ธ.ค. 2556 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
36.70
30
9 ธ.ค. 2556 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
33.80
22
9 ธ.ค. 2556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
33.00
45
9 ธ.ค. 2556 กลุ่มนาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
31.50
25
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางสะพานทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
33.50
28
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
35.60
22
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
35.20
36
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มสวนยางพาราบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
35.10
15
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
35.50
50
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.20
23
5 ธ.ค. 2556 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
33.50
35
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
37.84
120
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผัง4 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
32.80
12
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
34.80
5.5
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
34.80
21.8
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
36.20
85
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
36.10
-
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มนาสิงห์ร่วมใจ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
37.10
55
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
32.50
22
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.50
30
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มบุญทันยางพาราและการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
35.10
55

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง