หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
5 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
15.80
9
5 ก.พ. 2559 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
17.17
70.6
5 ก.พ. 2559 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
18.30
14
5 ก.พ. 2559 สหกรณ์ฯโคกกลาง-บ้านชาด จำกัด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
17.00
6
5 ก.พ. 2559 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
16.50
25
5 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
17.00
31
5 ก.พ. 2559 กลุ่มตลาดกลางยางพารานาหนองหวาย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
17.20
38
5 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.คีรีวงกต ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
15.20
12
5 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนสงเคราะห์บ้านนำคำ1 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
14.50
12
5 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยางตำบลย่อ หมู่ 2 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
15.20
3.5
5 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
15.00
18
5 ก.พ. 2559 กลุ่มรวมยางโนนสวาท ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
16.90
22
5 ก.พ. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(โพนสาง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
15.70
8
5 ก.พ. 2559 กลุ่มSMLบ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
15.80
-
5 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
16.60
4 ก.พ. 2559 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
16.40
50
4 ก.พ. 2559 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
15.00
17
4 ก.พ. 2559 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
16.10
9.8
4 ก.พ. 2559 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
16.80
11
4 ก.พ. 2559 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
16.86
7.3
4 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
16.10
12
4 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
16.00
5
4 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
17.00
38
4 ก.พ. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
17.42
43
4 ก.พ. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
16.50
100
4 ก.พ. 2559 กลุ่มยางก้อนถ้วยบ้านหนองคล้า2 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
16.50
11
4 ก.พ. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
15.70
8
4 ก.พ. 2559 สหกรณ์คำตอยูงรวมใจ จำกัด ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
16.35
25
4 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยางเทพปิ่นพามีดอนแดง ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
16.75
18
4 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
14.00
15
4 ก.พ. 2559 กลุ่มโคกดินแดงพัฒนา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
15.70
17
4 ก.พ. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีวิไล ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
16.00
6
4 ก.พ. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
16.30
30
4 ก.พ. 2559 ลานขายยางพ่อสาริน ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
15.50
5
4 ก.พ. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
15.65
40
4 ก.พ. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
17.00
40
3 ก.พ. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (นาโซ่) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
16.90
24.9
3 ก.พ. 2559 กลุ่มวังสิม ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
16.70
57
3 ก.พ. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
16.80
7
3 ก.พ. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
17.30
10

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง