หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
25 ก.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
24.70
11
25 ก.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
26.40
-
25 ก.ค. 2560 กลุ่มหนองนางลานยาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
25.00
18
25 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
25.00
18
25 ก.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
24.50
4
25 ก.ค. 2560 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
25.10
30
25 ก.ค. 2560 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
26.15
30
25 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
23.00
20
25 ก.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.85
20
25 ก.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจยางพารานาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
26.08
11
24 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางหนองจิก ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
25.80
30
24 ก.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
27.90
60
21 ก.ค. 2560 กลุ่มบ้านป่าข้าวหลาม ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
23.70
10
21 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
28.75
14
21 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
26.50
35
21 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.00
24
21 ก.ค. 2560 กลุ่มหนองไผ่ยาวก้าวหน้าสามัคคี ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
26.10
15
21 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26.00
18
21 ก.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
25.30
28
20 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสวรรค์ (ท่าลี่ กุมภาวปี) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
26.10
44
20 ก.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
34.01
93
20 ก.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
25.89
15
20 ก.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
23.10
8
20 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
24.00
13
20 ก.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรบ้านโนนกรุง ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
27.20
30
20 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านหินลับ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
23.50
8
20 ก.ค. 2560 กลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วยบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
24.50
10
20 ก.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยปลาโดบ้านดุง จำกัด ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
27.07
100
20 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.80
18
19 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านตึก ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
26.00
5
19 ก.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรตลาดยางพาราบ้านแม่ทางศรีสัชนาลัย ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
26.25
30
19 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสวรรค์ (ท่าลี่ กุมภาวปี) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
26.10
22
19 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
25.90
30
19 ก.ค. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.80
50
19 ก.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
26.50
45
19 ก.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางลานมันสระพานทองธรรมาภิวัฒน์รุ่งเรืองพานิชย์ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.80
5
19 ก.ค. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
25.20
22
19 ก.ค. 2560 กลุ่มซื้อ-ขายยางพาราหนองแล้ง ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25.59
30
19 ก.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
25.88
18
19 ก.ค. 2560 กลุ่มบ้านไร่ทามบ้านติดต่อยางพารา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
24.60
25

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง