หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
22 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
25.50
9.7
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองแก ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
24.26
8.2
21 ก.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางบุ่งคล้า-ภูวัว จำกัด ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
24.00
22
21 ก.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
25.65
20
21 ก.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรตำบลนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
26.55
40
21 ก.ค. 2559 กลุ่มรวมใจพัฒนายางพารา ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
24.70
24
21 ก.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราโนนสังข์ศรี ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
26.10
12
21 ก.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
25.30
70
21 ก.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจยางพาราคำบง ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
25.50
8
21 ก.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชน เกษตรยุคใหม่พัฒนายางพารา ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
25.50
10
21 ก.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยผักขะยางทองพัฒนา จำกัด ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24.70
40
21 ก.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
25.00
8
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
26.02
13
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาอุดม ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
26.16
8
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
25.21
4.6
21 ก.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจโนนสวรรค์ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
24.55
37.9
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.40
29.5
21 ก.ค. 2559 รวมกลุ่มผู้ใหญ่อ๊อด ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
23.20
15
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านดอนแดง ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
25.00
46.6
21 ก.ค. 2559 กลุ่มยางห้วยหินป่าดู่ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
22.00
5
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
24.30
36
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
24.55
102
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
24.80
29.9
21 ก.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
23.00
7.2
21 ก.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
25.15
26
21 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.00
50
21 ก.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
25.35
70
21 ก.ค. 2559 กลุ่มสังกะลี ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
23.40
90
21 ก.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนยางพาราปวงตึกใต้ ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
24.40
8
19 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
24.50
11
19 ก.ค. 2559 กลุ่มวังสิม ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
24.55
40.5
19 ก.ค. 2559 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.55
22.3
19 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.55
65
19 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.55
72
18 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.00
26.8
18 ก.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.30
28
16 ก.ค. 2559 กลุ่มตลาดกลางยางพารานาหนองหวาย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
24.55
31
15 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
22.00
0.500
15 ก.ค. 2559 กลุ่มลานยางกลางทุ่ง(ดงบังใต้2) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
21.00
10
15 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสายตรี ๒ ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
20.20
3

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง