หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
29 มิ.ย. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
23.85
20
29 มิ.ย. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
31.55
68
29 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
25.50
16
28 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
25.00
22
28 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางบุ่งคล้า-ภูวัว จำกัด ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
24.20
35
28 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
25.11
25.5
28 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.75
70
28 มิ.ย. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
24.70
90
28 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
24.35
110
28 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
23.00
8.5
28 มิ.ย. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
23.20
10
27 มิ.ย. 2560 กลุ่มเทากลางลานยางตู้แหล้ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
24.80
60
27 มิ.ย. 2560 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
23.75
-
27 มิ.ย. 2560 กลุ่มหนองนางลานยาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
23.60
22
27 มิ.ย. 2560 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยางพาราหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
23.00
20
27 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาดง จำกัด ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.30
20
27 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผาสวรรค์ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.80
24
27 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
23.30
20
27 มิ.ย. 2560 กลุ่มหัวฝายพัฒนายาง ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
24.30
28
27 มิ.ย. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านนาคำ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
22.30
16
27 มิ.ย. 2560 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
24.85
90
27 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
24.00
45
27 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
24.70
10
27 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.45
39
26 มิ.ย. 2560 กลุ่มบ้านป่าข้าวหลาม ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
23.10
-
26 มิ.ย. 2560 กลุ่มบ้านหนองนาแซง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24.30
15
26 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.45
40
26 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางพาราคำบง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
24.29
5
26 มิ.ย. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
25.30
46
26 มิ.ย. 2560 กลุ่มขายยางพาราบ้านปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
23.50
4
23 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสวรรค์ (ท่าลี่ กุมภาวปี) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
24.60
32
23 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25.50
36
23 มิ.ย. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุวรรณภูมิ ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
24.50
15
23 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนสงเคราะห์บ้านนาคำ1 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
21.00
-
23 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาด้วงรวมยาง ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
23.80
52
23 มิ.ย. 2560 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
24.60
62
23 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
24.50
22
23 มิ.ย. 2560 สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จำกัด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
25.42
11
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรตลาดยางพาราบ้านแม่ทางศรีสัชนาลัย ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
24.60
17
22 มิ.ย. 2560 สหกรณ์การยางตำบลแก้ง จำกัด ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
24.45
45

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง