หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
15.00
50
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
14.10
13
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
16.60
40
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
16.00
175
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
15.10
29.4
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
16.00
16.5
7 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
14.50
50
7 ม.ค. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
14.25
180
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
14.60
18.2
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
13.20
9
7 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางภูทับฟ้าพัฒนา ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
16.81
49.2
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.00
52
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
14.00
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
15.25
48.5
7 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
16.10
27
7 ม.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
17.11
37
6 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราหนองพอกจำกัด ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
15.05
16
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.พัฒนายางดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.50
84
6 ม.ค. 2559 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.20
18
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
15.20
18
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
14.60
28
6 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
15.25
76
6 ม.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
15.70
36
6 ม.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
15.95
48
6 ม.ค. 2559 สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอกจำกัด ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
15.20
88
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ประสานมิตรยางพารา ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
16.50
54
6 ม.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษมณี ม.4 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
14.60
16.00
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.00
27
6 ม.ค. 2559 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
16.50
43
6 ม.ค. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
14.10
28.7
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเซิน ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
16.00
21.8
6 ม.ค. 2559 กลุ่มโคกกะแซ2(ป่าปาล์ม) ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.90
30
6 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางดงมะไฟ จำกัด ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
15.30
39
6 ม.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
15.60
35.5
6 ม.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบุ่งค้านากอก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
16.65
53.8
6 ม.ค. 2559 กลุ่มบ้านผัง 5 ใหม่ ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
14.30
7.6
6 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
16.80
90
6 ม.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
15.20
80
6 ม.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
15.60
34
5 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านโคกมะนัส ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
13.00
7
5 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองคล้า ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.00
30
5 ม.ค. 2559 ลานยาง ค.ศ.น. บ้านคลองทิพย์ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
15.55
40
5 ม.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
13.30
25
5 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
17.85
65
5 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสวนปอ จำกัด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
15.60
49.2
5 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
14.50
19.5
5 ม.ค. 2559 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
15.00
84
5 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพธิ์น้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.50
64
5 ม.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
16.05
69.3
5 ม.ค. 2559 กลุ่มผาสะนา ต.ผาสะนา อ.เอราวัณ จ.เลย
17.36
46.4

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง