หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
17 ส.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.40
31
17 ส.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
26.00
70.00
17 ส.ค. 2558 กลุ่มยางก้อนถ้วยบ้านหนองคล้า2 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
25.70
4.8
17 ส.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์ สกย. ห้วยเม็ก หนองกรุงศรี ท่าคันโท จำกัด ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
25.00
24.00
15 ส.ค. 2558 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
24.00
35
15 ส.ค. 2558 กลุ่มเครือข่ายยางพาราโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
24.19
13
14 ส.ค. 2558 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.60
8.00
14 ส.ค. 2558 สกย.ยางพาราจังหวัดสระแก้ว ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
25.00
13
14 ส.ค. 2558 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
26.40
18
14 ส.ค. 2558 สหกรณ์ฯโคกกลาง-บ้านชาด จำกัด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
26.00
18.3
14 ส.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.20
68.3
14 ส.ค. 2558 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.04
45
14 ส.ค. 2558 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
26.30
60
14 ส.ค. 2558 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
26.10
6.2
14 ส.ค. 2558 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26.80
58
14 ส.ค. 2558 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.60
8.00
14 ส.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.50
30
14 ส.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
25.90
19.7
14 ส.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.70
26
14 ส.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.00
26
14 ส.ค. 2558 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
26.90
47.5
14 ส.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
27.50
38
14 ส.ค. 2558 กลุ่มรวมยางโนนสวาท-ดงชมภู ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.00
26
14 ส.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่ายม-ทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
25.00
16
14 ส.ค. 2558 กลุ่มสมหวัง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
26.65
44
14 ส.ค. 2558 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
27
68.865
14 ส.ค. 2558 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
25.20
57
14 ส.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ จำกัด ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
25.85
82.50
14 ส.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
27.00
43
14 ส.ค. 2558 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
26.14
24
14 ส.ค. 2558 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.60
8.00
14 ส.ค. 2558 กลุ่มตลาดกลางยางพารานาหนองหวาย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
27.30
53
14 ส.ค. 2558 กลุ่มขายยาง สกย.วังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
24.20
17
14 ส.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
24.80
12
14 ส.ค. 2558 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
25.82
38.313
14 ส.ค. 2558 กลุ่มหนองโนการยาง ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.50
20
14 ส.ค. 2558 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
26.30
28.164
14 ส.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาดง จำกัด ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
26.10
90
14 ส.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอ.ศรีชมพู ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
25.00
20
14 ส.ค. 2558 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
26.10
6.2
14 ส.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.น้ำริน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
23.00
5.00
14 ส.ค. 2558 กลุ่มตลาดประมูลยาง สกย.บ้านดงกะพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.30
20.00
14 ส.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์ยางพาราชุมชนโคกอุดม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
26.00
21.00
14 ส.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผาสวรรค์ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26.20
22.00
14 ส.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางศิสาอาสน์ จำกัด ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
25.70
7.16
14 ส.ค. 2558 กลุ่มบ้านชาดพัฒนายาง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
26.70
34.00
13 ส.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
25.35
21
13 ส.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
23.70
45
13 ส.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
27.85
38
13 ส.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ.นาเจริญ จำกัด ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
27.00
60

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง