หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
19 พ.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอ.ศรีชมพู ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
22.45
27
19 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินน้ำพ่น จำกัด ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
20.90
25
19 พ.ย. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านโนนสมบัติ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
21.60
15
19 พ.ย. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านหนองกา ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
22.10
-
19 พ.ย. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านผักบุ้ง ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
20.50
6.9
19 พ.ย. 2557 วิสาหกิจชุมชนบ้านธาตุภูซาง-บ้านหนองเลา-บ้านทุ่งแขม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
22.70
12
19 พ.ย. 2557 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.10
74
19 พ.ย. 2557 สหกรณ์การเกษตรสามผง จำกัด ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
24.00
18
19 พ.ย. 2557 กลุ่มยางสะพานทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
22.20
29
18 พ.ย. 2557 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.45
80
18 พ.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
22.60
31
18 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.69
150
18 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
22.60
25
18 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
22.50
24
18 พ.ย. 2557 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
22.00
8
18 พ.ย. 2557 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
23.00
80
18 พ.ย. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
24.40
91
18 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
22.20
43
18 พ.ย. 2557 กลุ่มยางห้วยหินป่าดู่ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
22.70
7.8
18 พ.ย. 2557 ตลาดรวมยางสหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
25.00
65.16
18 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
22.20
13
18 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
22.50
50
18 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
22.30
29.8
18 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
21.80
35
18 พ.ย. 2557 เกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.30
52
18 พ.ย. 2557 กลุ่มหนองทุ่มยางพารา ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.20
50
18 พ.ย. 2557 กลุ่มสามแยกพิทักษ์ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
22.70
61
18 พ.ย. 2557 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
23.00
80
18 พ.ย. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
23.00
40
18 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางโพนทอง ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
22.40
35
18 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนภูทอง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
21.40
6
18 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
22.45
32
18 พ.ย. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.50
54
17 พ.ย. 2557 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
22.60
55
17 พ.ย. 2557 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
23.10
115
17 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.80
66.7
17 พ.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.สี่แยกอินโดจีน ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
23.80
-
17 พ.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านชมพูพัฒนา ๕๕ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
21.80
23
17 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
20.50
10.9
17 พ.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
23.00
63
17 พ.ย. 2557 กลุ่มดงบังพัฒนายาง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
22.30
-
17 พ.ย. 2557 กลุ่มสกย.บ้านดงเหนือ (ขายโรงงาน ไม่ประมูล) ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
23.45
46
15 พ.ย. 2557 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
22.25
54
15 พ.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
22.20
21
14 พ.ย. 2557 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.20
88
14 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.80
75
14 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
22.50
29
14 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
24.20
10
14 พ.ย. 2557 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
24.40
27
14 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.00
80

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง