หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
3 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
42.50
25
3 ก.พ. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
40.50
30
2 ก.พ. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
44.00
80
2 ก.พ. 2560 กลุ่มหัวนาคำยางทอง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
44.00
52
2 ก.พ. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
42.00
12
2 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
44.20
50
2 ก.พ. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
39.50
42
2 ก.พ. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
58.32
200
2 ก.พ. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยุกต์ใหม่พัฒนายาวพาราคำบง ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
40.70
15
2 ก.พ. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
45.30
27
2 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
41.90
28
2 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
43.30
25
1 ก.พ. 2560 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
45.30
200
1 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางสระทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
44
35
1 ก.พ. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
45.90
26
1 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง ก.ย.ท บ้านหินตลาด ศรีสง่า ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
43.50
38
1 ก.พ. 2560 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
43.88
80
1 ก.พ. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
42.80
40
1 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
42.36
14
1 ก.พ. 2560 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด(กกแดง) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
45.00
60
1 ก.พ. 2560 สหกรณ์การยางโคกหินแฮ่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
47.09
19
1 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
41.90
26
1 ก.พ. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ.นาเจริญ จำกัด ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
44.30
-
1 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยางเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
41.15
25
1 ก.พ. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านปากคะยาง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
43.00
33
31 ม.ค. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
46.20
70
31 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จำกัด ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
44.10
130
31 ม.ค. 2560 สหกรณ์การยางตำบลแก้ง จำกัด ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
44.80
95
31 ม.ค. 2560 กลุ่มหนองบัวพัฒนา ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
45.00
-
30 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
40.50
50
30 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
44.60
50
30 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลไคสี จำกัด ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
43.55
50
30 ม.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
45.80
50
26 ม.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
41.00
80
26 ม.ค. 2560 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
36.00
18
26 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
41.50
60
26 ม.ค. 2560 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
41.20
86
26 ม.ค. 2560 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
42.25
49
26 ม.ค. 2560 กลุ่มบ้านหนองใหญ่ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
37.60
25
26 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุวรรณภูมิ ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
42.85
45

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง