หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
9 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
26.00
7
9 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
28.00
78
9 ก.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.60
34
9 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
27.00
3
9 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
26.00
15
9 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนอินทร์ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
26.50
6
9 ก.ค. 2558 กลุ่มยางพาราพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.50
15
9 ก.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
27.15
32
9 ก.ค. 2558 สหกรณ์กลุ่มเชียงเครือ จำกัด ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
26.00
2
9 ก.ค. 2558 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
27.10
25
9 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
26.50
23.2
9 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านอู่คำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.50
20.5
9 ก.ค. 2558 กลุ่มหนองไผ่ยาวก้าวหน้าสามัคคี ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
29.00
27
9 ก.ค. 2558 สหกรณ์ฯโคกกลาง-บ้านชาด จำกัด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
26.50
16.3
9 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางศิสาอาสน์ จำกัด ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
26.70
7
9 ก.ค. 2558 สกย.ยางพาราจังหวัดสระแก้ว ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
25.55
14
9 ก.ค. 2558 กลุ่มตลาดกลางยางพารานาหนองหวาย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
27.55
45
9 ก.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
27.30
40
9 ก.ค. 2558 กลุ่มยางหนองแซงสร้อยร่วมใจ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
27.00
7.7
9 ก.ค. 2558 สกย.ยางพาราจังหวัดสระแก้ว ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
25.05
15
9 ก.ค. 2558 ตลาดลานยางบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.80
19.8
9 ก.ค. 2558 ตลาดนัดยางพาราเหล่าหมู่8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.50
18.6
9 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสวนปอ จำกัด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.26
64
9 ก.ค. 2558 กลุ่มรวมยางบ่อลูกรังหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
26.85
21
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
27.72
62
8 ก.ค. 2558 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
27.20
34
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
27.15
20
8 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางดงมะไฟ จำกัด ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
26.50
16
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเซิน ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
27.00
10
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
26.20
12
8 ก.ค. 2558 กลุ่มผู้ขายยางอำเภอห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
27.60
12
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางส.ก.ย บ้านศรีสง่า ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
27.50
10
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนไทรทอง ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
27.40
16
8 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
28.18
21
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
27.00
6.3
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเซิน ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
27.95
43.9
8 ก.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยผักขะยางทองพัฒนา จำกัด ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
27.30
39
8 ก.ค. 2558 กลุ่มหนองทุ่มยางพารา ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
28.00
15
8 ก.ค. 2558 กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
26.50
10
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
27.00
10
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยางส.ก.ย บ้านศรีสง่า ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
27.50
9.7
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
28.81
30
8 ก.ค. 2558 กลุ่มยางหิน3โง้น ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.20
12.5
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.นาซาวพัฒนายาง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
27.51
67.5
8 ก.ค. 2558 กลุ่มนาสะแบงหนองทรายด่อน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
27.20
18
8 ก.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
26.30
42
7 ก.ค. 2558 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
27.45
40
7 ก.ค. 2558 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
25.70
37
7 ก.ค. 2558 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
28.28
100
7 ก.ค. 2558 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
27.60
50

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง