หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท
6 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.20
23
5 ธ.ค. 2556 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
33.50
35
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
37.84
120
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผัง4 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
32.80
12
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
34.80
5.5
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
34.80
21.8
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
36.20
85
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
36.10
-
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มนาสิงห์ร่วมใจ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
37.10
55
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
32.50
22
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.50
30
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มบุญทันยางพาราและการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
35.10
55
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
37.17
130
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มหนองยอง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
36.80
55
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
36.30
50
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
33.20
72
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มชมภูพร ต.ชมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
36.20
32
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
37.35
130
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
37.20
140
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
36.25
160
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.60
55.4
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.00
-
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางพาราพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
36.20
32
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
35.10
16
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มดงต้องแสงตะวันก้าวหน้า ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
35.40
75
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
32.70
65
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ทอง-ทองสายร่วมใจ จำกัด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
36.50
70
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
36.50
120
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์พัฒนาสวนยาง สกย.ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
35.50
75
3 ธ.ค. 2556 กลุ่มร่วมใจพัฒนายางพารา ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
35.50
25.7

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง