หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
25 พ.ย. 2557 ศูนย์การเรียนรู้ มรป. ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
21.50
24
24 พ.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
21.62
55
24 พ.ย. 2557 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
22.45
50
24 พ.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.50
30
24 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
25.25
128
23 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาคลองแสน ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
20.00
10
22 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.20
87
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
22.55
67
21 พ.ย. 2557 กลุ่มยางพารา ต.น้ำสวย ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
21.60
50
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.00
25
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
22.00
35
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
23.00
29
21 พ.ย. 2557 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
20.60
24
21 พ.ย. 2557 กลุ่มขายยางพาราบ้านคําจําปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21.20
25
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่พัฒนา ต.ห้วยหินขาว อ.ปากชม จ.เลย
22.80
70
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสุขเจริญ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
22.50
18.9
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวคูดิน ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
23.70
52
21 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
22.00
34
21 พ.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านกุดค้า ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
20.70
4.5
21 พ.ย. 2557 สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
20.50
8
21 พ.ย. 2557 กลุ่มขายยางพาราบ้านคําจําปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21.00
16
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
20.50
7.5
21 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านอู่คำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
22.70
34
21 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย. ห้วยเม็ก หนองกรุงศรี ท่าคันโท จำกัด ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
23.10
35
20 พ.ย. 2557 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
24.39
80
20 พ.ย. 2557 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
22.70
60
20 พ.ย. 2557 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
21.00
13
20 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
21.50
51
20 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเทพนิมิตร จำกัด ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
21.30
8
20 พ.ย. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
20.60
9
20 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
22.20
52
20 พ.ย. 2557 ตลาดประมูลยางบ้านดงมอน ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
23.30
15
20 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
24.00
40
20 พ.ย. 2557 กลุ่มอบต.หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
22.00
3
20 พ.ย. 2557 กลุ่มยางสามัคคีคำลอดพื้น ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
21.00
20
20 พ.ย. 2557 กลุ่มบึงสวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
21.60
35
20 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.50
14
20 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
21.30
20
20 พ.ย. 2557 สหกรณ์สวนยางตำบลหนองซน ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
24.70
400
20 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
21.80
54
20 พ.ย. 2557 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
22.70
42
20 พ.ย. 2557 กลุ่มเจริญกิจยางพารา ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
21.30
24
19 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.20
35
19 พ.ย. 2557 กลุ่มยางคำนาดี ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.10
70.60
19 พ.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.00
50
19 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
20.60
20
19 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโปร่ง-ตาดทอง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
21.90
6
19 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหยวก (ยางทอง) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
22.50
32
19 พ.ย. 2557 กลุ่มสกย.บ้านโคกกลาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
23.20
20
19 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
21.15
23

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง