หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผาสวรรค์ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.70
30
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.นาซาวพัฒนายาง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
20
93.5
20 พ.ย. 2558 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
20.20
80
20 พ.ย. 2558 สหกรณ์ สกย.ท่าคันโท จำกัด ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
19.75
13.8
20 พ.ย. 2558 กลุ่มขายยางพาราบ้านคําจําปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
18
20 พ.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนม่วง (ป่าสัก) ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
18.10
12.9
20 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
17.50
11
20 พ.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
20
45
20 พ.ย. 2558 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.38
72.6
19 พ.ย. 2558 กลุ่มห้วยโปร่งสามัคคี ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
19
18
19 พ.ย. 2558 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
19.07
43
19 พ.ย. 2558 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
18.80
11.7
19 พ.ย. 2558 กลุ่มสวนยางน้ำภูหมู่10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
17.80
21
19 พ.ย. 2558 สหกรณ์สวนยางชุมชนโป่งไฮ จำกัด ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
18.40
39
19 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
20.22
35
19 พ.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
18.50
15
19 พ.ย. 2558 เกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
17.80
40
19 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัง จำกัด ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
17.70
15
19 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพลังยางทอง จำกัด ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
20.20
22.2
19 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
19.77
25.8
19 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางยางหล่อ จำกัด ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
20
18.6
19 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
20
48
19 พ.ย. 2558 กลุ่มยางห้วยหินป่าดู่ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
18
15
19 พ.ย. 2558 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
20.10
64
19 พ.ย. 2558 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
18.20
30
19 พ.ย. 2558 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
20.90
27
19 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
17.25
28
19 พ.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
20.15
32
18 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
17.80
18
18 พ.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบุ่งค้านากอก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
20.23
42.57
18 พ.ย. 2558 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
19.50
15.6
18 พ.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์ยางพาราชุมชนโคกอุดม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
19.30
-
18 พ.ย. 2558 กลุ่มเหล่าโพธิ์ทองยางพารา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
19.50
25
18 พ.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางพะทายจำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
20.00
92
18 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
20.00
28
18 พ.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสกย.แก่งคันนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
19.56
28
18 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
18.50
17
18 พ.ย. 2558 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
19.92
31
18 พ.ย. 2558 กลุ่มนาขามพัฒนายาง ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
18.50
7.9
18 พ.ย. 2558 กลุ่มสามแยกพิทักษ์ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
20.00
64
18 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
19.30
18 พ.ย. 2558 กลุ่มแสนสุขยางพารา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
19.80
26
18 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.70
66
18 พ.ย. 2558 กลุ่มสมหวัง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20.00
92
18 พ.ย. 2558 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
18.50
16
18 พ.ย. 2558 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
19.50
17 พ.ย. 2558 กลุ่มยางรวมกลุ่มบ้านนากั้้ง ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
18.00
41
17 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
18.30
44
17 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
19.10
36.7
17 พ.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
17.30
30

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง