หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
21.92
80
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
20.05
80
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางคำนาดี ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
20.00
95
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.00
58
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านอู่คำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
19.75
43
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
18.40
29
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
20.40
35
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
17.80
19.5
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหยวก (ยางทอง) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
19.10
38.8
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
20.70
70
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
18.20
8.7
3 ธ.ค. 2557 ตลาดนัดยางสดดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
18.70
35
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
18.36
10
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มบ้านชลประทาน ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
20.00
11
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มอุดมพิสัยพัฒนา ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
20.20
49.6
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.สี่แยกอินโดจีน ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
19.70
29.5
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.น้ำริน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
17.50
10
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
18.85
60
2 ธ.ค. 2557 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองบัวบานพัฒนายาง ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
19.00
20
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
18.40
22
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
20.85
142
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
19.20
150
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มบึงสวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
18.30
-
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
18.50
9
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำจวง (วังสามหมอ) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
18.30
12.5
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
19.30
57
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
19.50
30
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
20.20
55
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย. ห้วยเม็ก หนองกรุงศรี ท่าคันโท จำกัด ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
21.80
35
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
22.30
45
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางสะพานทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
18.50
28.2
2 ธ.ค. 2557 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
22.20
90
2 ธ.ค. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
21.30
100
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มเจริญสุขนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
19.00
18
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านนาทม ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
18.00
10
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
20.10
45
2 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
19.10
28
2 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
19.30
40
2 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพลัยยางทอง จำกัด ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
20.60
21.7
2 ธ.ค. 2557 เกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
20.10
60
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านโสกโพธิ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
20.60
32
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
20.00
-
2 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (สมประสงค์) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.09
84.1
2 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (นาโซ่) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.09
71
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองหัวช้าง จำกัด ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
20.00
190
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
21.10
44
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
19.70
36
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
18.50
13.5
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านหนองกา ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
19.70
16.5
2 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
17.00
12.5

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง