หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.ไผ่ใหญ่ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
17.60
14.95
16 ธ.ค. 2557 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
19.40
5
16 ธ.ค. 2557 กลุ่มรวมยางคำบง ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
17.50
7.3
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
20.40
185
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
19.30
70
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
20.00
150
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
17.20
30
15 ธ.ค. 2557 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
18.50
55
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านอู่คำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
19.65
30
15 ธ.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
19.63
25
14 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านศิริพร ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
17.00
47
13 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านนาทม ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
17.20
11
13 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
17.50
10
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
17.40
22
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
19.00
70
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
19.50
55
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
19.80
38
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
17.70
23
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
18.00
25.4
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย. ห้วยเม็ก หนองกรุงศรี ท่าคันโท จำกัด ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
19.60
27
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางสะพานทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
17.20
16.4
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนภูทอง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
17.50
5
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านนาคำ2 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
18.20
30.4
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสำราญชัย ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
19.30
30
12 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยผักขะยางทองพัฒนา จำกัด ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
19.60
99
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
17.60
41
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการทำสวนยาง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
17.00
25
12 ธ.ค. 2557 สหกรณ์ฯโคกกลาง-บ้านชาด จำกัด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
20.00
36
12 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
18.50
49
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
18.50
35
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มห้วยหินขาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
18.70
60
12 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัง จำกัด ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
18.20
12
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
19.45
12.3
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
19.70
31
12 ธ.ค. 2557 ศูนย์การเรียนรู้ มรป. ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
19.50
19.8
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
19.20
60.2
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
18.10
95
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
19.40
62
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
18.80
30
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
19.00
21
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
20.00
35
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มหนองหญ้าไซรวมยาง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
18.40
21
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
17.30
52
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
19.00
-
11 ธ.ค. 2557 กลุ่มเจริญกิจยางพารา ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
18.50
15
10 ธ.ค. 2557 กลุ่มรัฐวิสหกิจหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
19.20
80
10 ธ.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยาง สกย.ชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
21.35
36
10 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
19.00
22
10 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางพาราบ้านสูบพัฒนา ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
19.40
23
9 ธ.ค. 2557 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
19.70
67

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง