หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
16.00
14.5
20 ม.ค. 2559 กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
15.60
6
20 ม.ค. 2559 กลุ่มโคกดินแดงพัฒนา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
16.32
34
20 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางคำพอุง ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
17.50
13
20 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
16.85
27
20 ม.ค. 2559 สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทาจำกัด ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
17.06
23
20 ม.ค. 2559 สหกรณ์กลุ่มชาวสวนยางบ้านคำเม็ก ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
14.00
6
20 ม.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
14.50
31
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านกระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
16.69
16
20 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางร่วมใจบ้านโนนสา จำกัด ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
17.29
88
20 ม.ค. 2559 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
16.40
67
20 ม.ค. 2559 กลุ่มรวมยางบ่อลูกรังหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
16.50
23
20 ม.ค. 2559 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
16.20
36
20 ม.ค. 2559 สหกรณ์โพธิ์พัฒนายางพารา จำกัด ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
16.50
30
20 ม.ค. 2559 กลุ่มห้วยน้ำเย็น ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
16.40
20
20 ม.ค. 2559 กลุ่มหนองหลวงพัฒนา2 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
16.30
23
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ชุมพล2 ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
14.85
20
20 ม.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบุ่งค้านากอก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
17.51
30
20 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
16.22
50
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางหนองบัวแดง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
16.40
-
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
16.00
20
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.เหล่าสวนกล้วย อ.เซกา จ.บึงกาฬ
19.00
35
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
16.60
34
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีพนา ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
17.15
40
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ยางสาว 4 หมู่บ้าน ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
16.80
-
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.พัฒนายางดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
16.20
75
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก-หนองแสง ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
16.00
18
20 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
15.40
4.4
20 ม.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองตะลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
15.40
13
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
16.24
9
20 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
16.00
14.5
19 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านดม ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
15.75
2.8
19 ม.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านเกาะตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
15.28
12
19 ม.ค. 2559 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
15.00
4
19 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสายตรี ๒ ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
13.00
6
19 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านศรีทายาท ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
13.00
-
19 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางหอคำ (นาโซ่) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
16.05
42.3
19 ม.ค. 2559 กลุ่มดงยางทอง ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
14.50
6.5
19 ม.ค. 2559 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
15.90
15
19 ม.ค. 2559 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
17.69
58.3
19 ม.ค. 2559 กลุ่มดงบังพัฒนายาง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
16.30
10.37
19 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านดอนแดง ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
16.10
58
19 ม.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรบ้านโนนสูง-หินสิ่ว ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
17.38
63
19 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาแต้จำกัด ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
15.00
12
19 ม.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์โคกก่ง-สายนาดง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
16.69
21
19 ม.ค. 2559 กลุ่มบ้านแดง ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
16.05
10
19 ม.ค. 2559 สหกรณ์ยางพาราโนนประทายจำกัด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
16.60
42
19 ม.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบุ่งค้านากอก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
17.51
30
19 ม.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองแก ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
16.70
19.7
19 ม.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาดง จำกัด ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
16.50
33

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง