หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
6 ก.ค. 2559 กลุ่มกยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.55
33
6 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
24.50
41
6 ก.ค. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.40
16
6 ก.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
24.50
4.3
6 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
25.10
15
6 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
24.45
9.3
6 ก.ค. 2559 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.50
7
6 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
24.60
13
6 ก.ค. 2559 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.01
56
6 ก.ค. 2559 กลุ่มกยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.55
33
5 ก.ค. 2559 กลุ่มเครือข่ายยางพาราโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
24.40
8
5 ก.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24.55
43
5 ก.ค. 2559 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.00
40
5 ก.ค. 2559 สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
24.85
-
5 ก.ค. 2559 สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
24.79
-
5 ก.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
24.17
-
5 ก.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางกันทรลักษ์ จำกัด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
24.79
-
5 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเซิน ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
24.75
4.8
5 ก.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
24.50
3
5 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านโนนหนองสิม ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
21.50
5 ก.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยผักขะยางทองพัฒนา จำกัด ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24.49
40
5 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
26.40
2.7
5 ก.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
24.65
12.5
5 ก.ค. 2559 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
27.16
8
5 ก.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
24.50
18
5 ก.ค. 2559 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
26.10
4.8
5 ก.ค. 2559 กลุ่มดงบังพัฒนายาง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
24.50
4.8
5 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
23.50
10
5 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
24.50
5
5 ก.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
24.50
3.2
5 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวคูดิน ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
25.00
8
5 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
24.90
35
5 ก.ค. 2559 กลุ่มผู้รับซื้อยางก้อนถ้วยห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
24.00
.400
5 ก.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
25.00
20
5 ก.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.40
25
5 ก.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.70
22
4 ก.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมยางพาราบ้านอามุยเทพรักษา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
24.34
3
4 ก.ค. 2559 รวมกลุ่มผู้ใหญ่อ๊อด ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
22.50
4 ก.ค. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์โคกก่ง-สายนาดง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
26.15
-
4 ก.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
25.75
5

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง