หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
1 ธ.ค. 2557 กลุ่มหนองแวงรุ่งเรือง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19.30
28
1 ธ.ค. 2557 กลุ่มสามแยกพิทักษ์ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
20.30
60
1 ธ.ค. 2557 กลุ่มอบต.หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
20.00
5
1 ธ.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
20.80
46
1 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านชมพูพัฒนา ๕๕ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
18.55
21
1 ธ.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรยางพาราบ้านดอนหอ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
19.60
25.6
1 ธ.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
20.60
10
30 พ.ย. 2557 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
18.60
14
29 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
18.50
13.3
29 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนภูทอง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
18.50
5
28 พ.ย. 2557 กลุ่มยางพาราบ้านสูบพัฒนา ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
22.20
28
28 พ.ย. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
21.35
37
28 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
22.00
12.4
28 พ.ย. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
19.60
54
28 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
21.30
75
28 พ.ย. 2557 ลานขายยางพ่อสาริน ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
20.00
15
28 พ.ย. 2557 กลุ่มหนองทุ่มยางพารา ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
20.00
35
28 พ.ย. 2557 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
22.50
28
28 พ.ย. 2557 กลุ่มรวมยางบ้านผักบุ้ง ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
19.80
9.2
28 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
20.70
34
28 พ.ย. 2557 กลุ่มขายยาง สกย.วังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
20.10
22.8
27 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยผักขะยางทองพัฒนา จำกัด ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
22.00
110
27 พ.ย. 2557 ลานประมูลยางก้อน สหกรณ์น้ำพ่น ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
20.10
106
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสัมพันธ์ ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
22.80
35
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
21.00
30
27 พ.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัง จำกัด ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
19.50
13
27 พ.ย. 2557 สหกรณ์ฯโคกกลาง-บ้านชาด จำกัด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
21.80
27
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านดอนแดง ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
21.20
55
27 พ.ย. 2557 สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
22.50
60
27 พ.ย. 2557 กลุ่มบ้านผัง 5 ใหม่ ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
20.20
12
27 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินน้ำพ่น จำกัด ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
20.10
15
27 พ.ย. 2557 สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
20.50
7.5
27 พ.ย. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
21.00
180
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
22.88
40
27 พ.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
21.60
35
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
20.10
16
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสวรรค์ (ท่าลี่ กุมภาวปี) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
22.70
20
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
21.60
20
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
21.50
17
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนอินทร์ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
22.65
23
27 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
21.66
40
27 พ.ย. 2557 กลุ่มผู้ขายยางอำเภอห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
22.50
20
27 พ.ย. 2557 กลุ่มสวนยางรวมมิตร ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
20.70
20
27 พ.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเทพนิมิตร จำกัด ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
20.20
30.1
27 พ.ย. 2557 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21.70
27
27 พ.ย. 2557 กลุ่มหนองหญ้าไซรวมยาง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
20.85
25
27 พ.ย. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยาง สกย.ชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
23.72
42
27 พ.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสำราญชัย ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
21.70
20
27 พ.ย. 2557 กลุ่มยางพาราบ้านเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
24.09
35
27 พ.ย. 2557 กลุ่มบ้านชมเจริญ ม.6 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
20.40
33

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง