หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
15 ส.ค. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
26.25
60
14 ส.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
22.50
6
12 ส.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
23.50
7
11 ส.ค. 2559 กลุ่มยางหนองแซงสร้อยร่วมใจ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
23.30
17
11 ส.ค. 2559 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24.40
40
11 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
23.90
16
11 ส.ค. 2559 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
23.70
9
10 ส.ค. 2559 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.81
99
10 ส.ค. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
24.80
50
10 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
22.65
32
10 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.25
17
10 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.10
16
10 ส.ค. 2559 กลุ่มสองพันก้าว ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
22.50
10 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.55
45
10 ส.ค. 2559 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
24.67
40
10 ส.ค. 2559 สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.20
42.7
10 ส.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
25.89
20
10 ส.ค. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
24.43
40
10 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
23.60
-
9 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยางบ้านน้อยอุบล ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
23.50
50
9 ส.ค. 2559 กลุ่มสกย.โพธิ์ตากพัฒนายางพารา จำกัด ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
23.20
42
9 ส.ค. 2559 ลานยางพึ่งพาตัวเอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
24.70
20
9 ส.ค. 2559 กลุ่มนาบอน ม.5,8 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
24.10
25
9 ส.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราโนนสังข์ศรี ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
26.15
12
9 ส.ค. 2559 กลุ่มบ้านแดง ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25.21
9
9 ส.ค. 2559 สหกรณ์ยางพาราโนนประทายจำกัด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
26.00
9 ส.ค. 2559 กลุ่มวิสาหกิจโนนสวรรค์ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
24.50
42
9 ส.ค. 2559 กลุ่มบ้านผัง 5 ใหม่ ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
20.30
9
9 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
26.50
24
9 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26.30
27
9 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่พัฒนา ต.ห้วยหินขาว อ.ปากชม จ.เลย
24.90
47
9 ส.ค. 2559 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
24.65
35
9 ส.ค. 2559 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
25.00
61
9 ส.ค. 2559 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
24.60
35
9 ส.ค. 2559 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
23.20
28
9 ส.ค. 2559 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.70
46
8 ส.ค. 2559 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองตะลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
25.29
8
8 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผาสวรรค์ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
25.00
4.7
8 ส.ค. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
25.25
12
8 ส.ค. 2559 สหกรณ์ สกย.ท่าคันโท จำกัด ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
25.10
5.4

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง