หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท
28 ธ.ค. 2556 สหกรณ์กองทุนสวนยางตลาดอำเภอปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
28.00
0.5
26 ธ.ค. 2556 ตลาดยางพาราบ้านเหล่าหนองยาง ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
32.00
-
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
31.70
28.7
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
31.50
9
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.95
105
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
33.20
75
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านเสอเพลอ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
32.50
20
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มสกย.บ้านดงเหนือ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
34.30
40
26 ธ.ค. 2556 สหกรณ์การเกษตรสามผง จำกัด ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
35.50
70
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
29.00
49
26 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
29.70
27
25 ธ.ค. 2556 วิสาหกิจชุมชน ชมตะวันยางพารา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
33.50
34
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มหนองยอง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
35.05
50
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางพาราบ้านสูบพัฒนา ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
32.50
24
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
34.00
130
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
33.70
52
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผัง4 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
30.00
15
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
34.60
40
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโปร่ง-ตาดทอง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
33.00
15
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
34.10
30
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มตำบลงิ้ว ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
31.00
-
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
32.00
40
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
35.60
63
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มยางบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
30.80
18
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มนาคูณนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
33.50
34
25 ธ.ค. 2556 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
35.10
58
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มรวมยางโนนสวาท-ดงชมภู ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
35.20
60
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
35.10
49.7
25 ธ.ค. 2556 กลุ่มสี่แยกถำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
35.00
53.1
25 ธ.ค. 2556 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
36.00
8

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง