หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25.50
26
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.05
100
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
23.30
17.3
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มรวมยางบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
25.50
21.4
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.40
30
14 มิ.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.70
14
14 มิ.ย. 2559 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.00
25
13 มิ.ย. 2559 กลุ่มลานยางกลางทุ่ง(ดงบังใต้2) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.30
5
13 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำภู ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.50
12
13 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคำภู ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
13 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
26.00
60
13 มิ.ย. 2559 กลุ่มนาสะแบงหนองทรายด่อน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.00
7
13 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
25.25
22
10 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
25.50
17.5
10 มิ.ย. 2559 ตลาดลานยางบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.10
13.5
10 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26.40
8
10 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
26.20
29.3
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าสะอาดร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26.60
38
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
26.05
-
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
26.20
8.23
9 มิ.ย. 2559 สหกรณ์การเกษตรดอนตาล 2 จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
26.31
32
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเพิ่ม2 ต.บ้านตาด อ.นายูง จ.อุดรธานี
25.40
14
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.30
23.9
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.30
10
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
26.50
3.5
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
26.10
7.4
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
25.20
7
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
25.20
7
9 มิ.ย. 2559 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26.00
15
8 มิ.ย. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนยางบ้านโนนสะอาด ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
25.40
5
8 มิ.ย. 2559 สหกรณ์ สกย.หนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
20.00
14.2
8 มิ.ย. 2559 กลุ่มโคกกะแซ2(ป่าปาล์ม) ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.30
12
8 มิ.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.00
11
8 มิ.ย. 2559 กลุ่มSMLบ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.10
22
8 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
26.80
7
8 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.10
24.1
8 มิ.ย. 2559 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.70
34
8 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านหนองบัวเรณ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
26.99
8 มิ.ย. 2559 กลุ่มSMLบ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.40
22
8 มิ.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนสงเคราะห์บ้านนำคำ1 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
23.00
5

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง