หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
15 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาคลองแสน ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
18.50
7
15 ม.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
19.50
30
14 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
20.50
37
14 ม.ค. 2558 กลุ่มตลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
21.50
33
14 ม.ค. 2558 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
21.70
55
14 ม.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
20.00
32
14 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองฟ้าเลื่อน ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
21.00
20
13 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
19.70
20
13 ม.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
21.00
-
13 ม.ค. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
20.50
40
13 ม.ค. 2558 กลุ่มรวมยางคำบง ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
17.00
7
13 ม.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
20.32
15
13 ม.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
20.91
110
13 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
18.20
27.3
13 ม.ค. 2558 กลุ่มอุดมพิสัยพัฒนา ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
20.80
-
13 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.บ้านต้อง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20.80
85
13 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
19.20
27
13 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
21.00
8
13 ม.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
20.50
30
13 ม.ค. 2558 กลุ่มบ้านชมเจริญ ม.6 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
19.10
21
13 ม.ค. 2558 ศูนย์การเรียนรู้ มรป. ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
21.80
24
13 ม.ค. 2558 ศูนย์การเรียนรู้ มรป. ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
21.80
24
12 ม.ค. 2558 กลุ่มยางพาราบ้านเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
22.00
35
12 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
18.50
16
12 ม.ค. 2558 สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
19.00
10
12 ม.ค. 2558 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านโสกโพธิ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
20.65
35
12 ม.ค. 2558 ศูนย์การเรียนรู้ มรป. ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
19.81
19.50
10 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
20.00
8
9 ม.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านคำเลาะ ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
19.00
30
9 ม.ค. 2558 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
20.50
84
9 ม.ค. 2558 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
20.80
126
9 ม.ค. 2558 กลุ่มบ้านสีสุก-ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19.50
6
9 ม.ค. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
20.00
25
8 ม.ค. 2558 ตลาดประมูลยางบ้านดงมอน ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
21.10
25
8 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านอู่คำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
20.50
18
8 ม.ค. 2558 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
20.20
51.2
8 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
20.70
69
8 ม.ค. 2558 กลุ่มทุ่งหลวงรวมใจ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
20.10
17
8 ม.ค. 2558 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
20.70
98
8 ม.ค. 2558 กลุ่มยางบ้านนาทม ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19.00
8
8 ม.ค. 2558 สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
19.00
11
8 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
18.70
37
8 ม.ค. 2558 กลุ่มนาดูนนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
20.70
-
8 ม.ค. 2558 ลานประมูลยางก้อน สหกรณ์น้ำพ่น ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
17.40
37
8 ม.ค. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแซง ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
21.00
26
8 ม.ค. 2558 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
20.80
22
8 ม.ค. 2558 กลุ่มสกย.บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
19.80
49
8 ม.ค. 2558 สหกรณ์สวนยางตำบลหนองซน ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
23.50
113
7 ม.ค. 2558 กลุ่มวิสาหกิจลานประมูลพืชผลการเกษตรเชียงม่วน ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
19.00
20
7 ม.ค. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
19.52
65

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง