หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
24.40
24
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.00
55
21 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางซำเจียง จำกัด ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
23.50
10
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
22.00
5
21 มิ.ย. 2560 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด(กกแดง) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
24.06
20
21 มิ.ย. 2560 สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
24.10
59
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มสกย.วิศิษฐ์บ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.50
10
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.80
184
21 มิ.ย. 2560 ตลาดนัดยางพาราเหล่าหมู่8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24.00
20
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
24.00
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
25.30
8
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.00
45
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.สันสลี ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
22.60
40
21 มิ.ย. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.65
45
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.50
15
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
24.00
10
20 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางกุดหมากไฟ ม.2 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
20.50
5
20 มิ.ย. 2560 ลานยาง ค.ศ.น. บ้านคลองทิพย์ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.50
29
20 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
23.30
9
20 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านชำม่วง ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
24.19
25
20 มิ.ย. 2560 กลุ่มห้วยน้ำเย็น ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25.50
20
20 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสายตรี ๒ ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
22.00
10
20 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
21.00
6
20 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จำกัด ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
26.00
15
20 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
25.15
15
20 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
24.70
26
20 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางบ้านโคกอุดม ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.20
13
20 มิ.ย. 2560 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
24.50
35
19 มิ.ย. 2560 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยางพาราหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
23.50
10
19 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
23.70
7
19 มิ.ย. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
27.05
160
18 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางตำบลสหธาตุ ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
22.00
3
17 มิ.ย. 2560 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
25.50
21
17 มิ.ย. 2560 กลุ่มสหกรณ์ผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
24.00
15
17 มิ.ย. 2560 สหกรณ์โพธิ์พัฒนายางพารา จำกัด ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
24.10
14
17 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านละเวี้ย ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
23.00
-
16 มิ.ย. 2560 กลุ่มหนองไผ่ยาวก้าวหน้าสามัคคี ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
25.10
21
16 มิ.ย. 2560 กลุ่มหนองทุ่มยางพารา ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
23.50
24
16 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางบ้านห้วยศิลา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
23.80
25
16 มิ.ย. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
23.20
10

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง