หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
20 เม.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางพะทายจำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
28.90
8
19 เม.ย. 2559 กลุ่มลานยางบ้านทุ่ง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
29.50
12
19 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
28.00
12
18 เม.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.40
5
12 เม.ย. 2559 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
25.20
8
11 เม.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะอาด จำกัด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
26.80
29
11 เม.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.50
24
11 เม.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ.นาเจริญ จำกัด ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26.50
30
9 เม.ย. 2559 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.00
15
8 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.70
15
8 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
26.00
8 เม.ย. 2559 กลุ่มยางหินสามโง้น ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
27.30
7
8 เม.ย. 2559 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.70
26
8 เม.ย. 2559 กลุ่มเพื่อนยางนางิ้ว ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
25.00
5.1
8 เม.ย. 2559 กลุ่มแสงจันทร์พัฒนาการยาง ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
27.30
31
8 เม.ย. 2559 กลุ่มพลังจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
27.30
14
8 เม.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราโนนสังข์ศรี ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
20.00
1.5
8 เม.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางบึงโขงหลง จำกัด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.20
32
8 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
26.40
20.5
8 เม.ย. 2559 ตลาดลานยางบ้านโนนสูงเหนือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
27.00
12
8 เม.ย. 2559 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
26.10
5.2
8 เม.ย. 2559 กลุ่มลานยาง สกย.ดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
26.40
7.2
8 เม.ย. 2559 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
26.20
4
8 เม.ย. 2559 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
26.30
21
8 เม.ย. 2559 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.60
15
8 เม.ย. 2559 กลุ่มนาบอน ม.5,8 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
26.20
13
8 เม.ย. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.30
7
7 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.80
16
7 เม.ย. 2559 กลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วยบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
24.00
1.5
7 เม.ย. 2559 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
27.43
8
7 เม.ย. 2559 กลุ่มยางโนนเจริญหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
26.20
20
7 เม.ย. 2559 ลานประมูลยางก้อนถ้วยผู้ช่วยสมาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
25.50
2.7
7 เม.ย. 2559 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
27.20
20
7 เม.ย. 2559 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านปากราง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.70
20
7 เม.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
25.00
5
6 เม.ย. 2559 กลุ่มห้วยโปร่งสามัคคี ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
24.70
10
6 เม.ย. 2559 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.95
22
6 เม.ย. 2559 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
23.05
12
6 เม.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
26.40
29
6 เม.ย. 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลไคสี จำกัด ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.00
12

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง