หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
30 ส.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุวรรณภูมิ ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
27.49
29
30 ส.ค. 2560 กลุ่มสวนยางเมืองแฝก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
27.34
14
30 ส.ค. 2560 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านโพน2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
26.00
70
30 ส.ค. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
27.40
75
30 ส.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
27.75
-
30 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
27.30
21
30 ส.ค. 2560 กลุ่มบ้านหนองนาแซง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
26.90
14
30 ส.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
26.90
8
30 ส.ค. 2560 กลุ่มลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
27.20
41
29 ส.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
26.14
13.8
29 ส.ค. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
27.00
31.8
29 ส.ค. 2560 กลุ่มกยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
27.20
73
29 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากังราว จำกัด ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
26.83
38
29 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
27.05
80
29 ส.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
27.10
25
29 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
27.62
40
28 ส.ค. 2560 สหกรณ์ยางพาราไทยเพชรบูรณ์ จำกัด ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
28.00
-
28 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
25.00
11
25 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
27.30
33
25 ส.ค. 2560 กลุ่มบ้านไร่ทามบ้านติดต่อยางพารา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
26.80
30
25 ส.ค. 2560 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
25.80
11
25 ส.ค. 2560 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
27.00
31
25 ส.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
26.50
24
24 ส.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
34.58
135
24 ส.ค. 2560 กลุ่มหัวนาคำยางทอง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
27.30
55
24 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัด ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
26.40
59
24 ส.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์ผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
25.70
29
24 ส.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
26.08
80
24 ส.ค. 2560 กลุ่มยางโนนทัน ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
27.20
48
24 ส.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
26.45
15
23 ส.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
25.00
28
23 ส.ค. 2560 กลุ่มลานยางบ้านแสนสนุก ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
24.85
15
23 ส.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
25.50
28
23 ส.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสายตรี ๒ ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
22.00
13
23 ส.ค. 2560 กลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วยบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
26.30
10
23 ส.ค. 2560 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
27.10
51
23 ส.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
25.10
-
23 ส.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
27.30
-
23 ส.ค. 2560 กลุ่มพัฒนาสวนยางพาราสามัคคี ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
26.81
-
23 ส.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
26.70
30

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง