หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
16 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
37.00
35
16 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
39.20
38
16 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทาว จำกัด ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
39.00
-
13 ม.ค. 2560 กลุ่ม กยท.หนองแซงสร้อยพัฒนายาง ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
35.70
27.6
13 ม.ค. 2560 กลุ่มหนองบัวพัฒนา ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
35.00
30
12 ม.ค. 2560 กลุ่มบ้านหนองใหญ่ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
32
25
12 ม.ค. 2560 กลุ่มรวมใจพัฒนายางบ้านชาด-บ่อทอง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
37.20
50
12 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
37.00
24
12 ม.ค. 2560 กลุ่ม สกย. บ้านคำบอน ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
34.85
75
12 ม.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
37.00
80
12 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุวรรณภูมิ ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
37.50
60
12 ม.ค. 2560 กลุ่มยางโนนทัน ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
35.50
80
12 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
36.80
9.8
12 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
53.39
230
12 ม.ค. 2560 กลุ่มสวนยางบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
33.50
15
11 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
34.80
70
11 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
36.50
80
11 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
33.20
98
11 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
34.87
73
11 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
35.20
70
11 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านผาสวรรค์ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
34.00
35
11 ม.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
34.85
75
11 ม.ค. 2560 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
34.90
55
11 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
32.50
110
11 ม.ค. 2560 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
35.00
90
11 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
34.20
44
11 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
36.49
26
11 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
37.44
45
11 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรชาวสวนยางบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
34.50
24
11 ม.ค. 2560 กลุ่มหนองนางลานยาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
33.20
26
11 ม.ค. 2560 กลุ่มเทากลางลานยางตู้แหล้ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
34.00
80
11 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางหนองจิก ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
35.30
25
11 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
36.49
23.8
10 ม.ค. 2560 กลุ่มอยู่ดีมีสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
35.25
80
10 ม.ค. 2560 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
35.25
100
10 ม.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
35.25
80
10 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยปลาโดบ้านดุง จำกัด ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
36.02
-
10 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
33.66
35
10 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านปากคะยาง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
32.10
32
10 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรดอนตาลสอง จำกัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
38.79
80

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง