หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
9 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จำกัด ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
35.80
-
9 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
30.60
6
9 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงมอน จำกัด ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
33.50
-
9 ม.ค. 2560 ลานยานบ้านบ่อพนา ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
34.40
75
9 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านป่าชาด ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
37.29
-
9 ม.ค. 2560 กลุ่มยางพาราคำบง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
32.75
16
9 ม.ค. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
31.70
65
8 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจยางพารานาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
34.20
17
8 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
31.20
15
8 ม.ค. 2560 กลุ่มยางพาราหนองโน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
34.00
12.5
8 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางสระทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
34.15
36
8 ม.ค. 2560 กลุ่ม กยท.ศิริพัฒน์ศิริมงคล ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
33.00
37
6 ม.ค. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(โพนสวาง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
30.50
10
6 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
34.10
55
6 ม.ค. 2560 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
34.30
110
6 ม.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
34.07
85
6 ม.ค. 2560 กลุ่มพัฒนาการยางพาราท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
32.30
25
6 ม.ค. 2560 กลุ่ม กยท.ศิริพัฒน์ศิริมงคล ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
33.00
-
6 ม.ค. 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
31.80
47
5 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
32.00
27
5 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา จำกัด ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
28.00
16
5 ม.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
33.53
230
5 ม.ค. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
32.40
75
5 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
32.70
44
5 ม.ค. 2560 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด(กกแดง) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
33.42
30
5 ม.ค. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
47.33
210
5 ม.ค. 2560 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
34.30
110
5 ม.ค. 2560 กลุ่ม กยท.หนองแซงสร้อยพัฒนายาง ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
30.65
37.2
5 ม.ค. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
31.70
250
5 ม.ค. 2560 ตลาดประมูลยาง กยท.สาขาเมืองเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
32.59
300
5 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านภูนก ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
32.20
20
5 ม.ค. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
33.50
100
4 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
32.80
25
4 ม.ค. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
30.70
80
4 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านแม่ทาง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
31.70
33
4 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
31.55
24
4 ม.ค. 2560 กลุ่มหัวนาคำยางทอง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
33.80
55
4 ม.ค. 2560 กลุ่มบ้านสีสุก-ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
31.70
22
4 ม.ค. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
34.65
40
4 ม.ค. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จำกัด ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
33.80
-

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง